Προκήρυξη 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα "Αστικές λαϊκές μουσικές"

Το Πανελλήνιο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Καρδίτσα στις 18,19 και 20 Οκτωβρίου 2019. 

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε τα Έγγραφα συνεδρίου εδώ

 
ΕλληνικάEnglish