Διατμηματικό πρόγραμμα από το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτισμού

Το διατμηματικό πρόγραμμα υλοποιείται από το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτισμού και περιλαμβάνει ένα πεδίο μαθημάτων που συγκροτείται από την ακολουθία 3 και την ακολουθία 4.

Προσφέρεται επίσης στους φοιτητές του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης και περιλαμβάνει τα μαθήματα:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ακολουθία 3)
πολιτισμός και οικονομία
μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολιτισμός
πολιτισμός και δίκαιο
ηχητικός πολιτισμός
πολιτιστική διαχείριση και επικοινωνία

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ακολουθία 4)
πολιτισμική διάσταση της τεχνολογίας - πληροφορικός πολιτισμός
ο κώδικας midi στην μουσική πληροφορική

 
ΕλληνικάEnglish