Γραμματεία Τμήματος ΛΠΜ

Τσίρκας Χρήστος

Προϊσταμένη Γραμματείας: Κακούρη Παναγιώτα

 

Τηλ.: 2681050300

Fax: 2681021235

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 
ΕλληνικάEnglish