Διοίκηση Τμήματος & Γραμματεία

Πρόεδρος Τμήματος: Μαρία Ζουμπούλη
Προϊσταμένη Γραμματείας: Ευαγγελία Νάση
Γραματεία: Μαριάνθη Πάτρα
Γραματεία: Τσίρκας Χρήστος

Τηλ.: 2681050300
Fax: 2681021235
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 
ΕλληνικάEnglish