Μουσική (και) Θεωρία

mousikitheoriasmallΤο πέμπτο αυτό τεύχος των Τετραδίων συγκεντρώνει τις ανακοινώσεις της Ημερίδας με τίτλο «Μουσική (και) Θεωρία», που διοργανώθηκε στις 13 Ιουνίου του 2009 στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ανοιχτών Πυλών του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου. Βασικός της στόχος ήταν η μουσικολογική επαναδιαπραγμάτευση ζητημάτων που αφορούν τα διάφορα τροπικά συστήματα που εκδηλώθηκαν Ανατολικά της Μουσικής στους αρχαίους, μεσαιωνικούς και νεότερους χρόνους, τόσο από την πλευρά της θεωρητικής σύλληψης, όσο και από την πλευρά της μουσικής πράξης. Η προσέγγιση αυτή δεν περιορίστηκε στο συνηθισμένο θέμα της συγκρότησης τρόπων, ήχων και μακάμ, αλλά αγκάλιασε κάθε παράμετρο της μουσικής γλώσσας, αρμονία, εναρμόνιση, μετρική, ρυθμό, και γενικώς ο,τιδήποτε εμπίπτει στη φιλολογία και τη διαλεκτολογία της.

Η σειρά Τετράδια εισηγείται μια μορφή άμεσης καταγραφής και διάχυσης του ερευνητικού λόγου στη γένεσή του. Κατανεμημένα σε ενότητες ανάλογα με τη φύση των θεματικών που διερευνώνται, τα Τετράδια επιδιώκουν να καταστήσουν γνωστές στο κοινό, μυημένο και μη, καταθέσεις σχετικές με το μουσικό φαινόμενο στην ευρύτερή του διάσταση. Εκκινώντας από συναντήσεις εργασίας, τα Τετράδια αποτυπώνουν την πρωτόλεια μορφή των κειμένων που φιλοξενούν, με ελάχιστη εκ των υστέρων επεξεργασία, προσβλέποντας λιγότερο σε αποκρυσταλλωμένες θέσεις και περισσότερο σε γόνιμο διάλογο. Αυτό το «εν δυνάμει» της φύσης τους αντανακλάται και στον «βιοτεχνικό» χαρακτήρα του εντύπου στο οποίο καταλήγουν και το οποίο διανέμεται δωρεάν.

 
ΕλληνικάEnglish