Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20
07 Οκτωβρίου 2019

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με Π.Δ.407/80 Ακ.Ετ.2019-20
04 Οκτωβρίου 2019

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από την Παρασκευή 4/10/2019 έως και την Τρίτη 8/10/2019 να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στην Άρτα. (Δ/νση : Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Κωστακιοί Άρτας, Τ.Κ.47150 τηλ. 2681050300)

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Δείτε την αίτηση εδώ

 
Πρόσβαση παλαιών φοιτητών στο CLASSWEB (Φοιτητολόγιο)
04 Οκτωβρίου 2019

Οι παλιοί φοιτητές μπορείτε πλέον να μπαίνετε στην σελίδα:

classweb.uoi.gr

και να βλέπετε τη βαθμολογία σας.

Χρησιμοποιείται το username και το password που είχατε και στo gmweb

Αν τα έχετε ξεχάσει θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το:

mypassword.uoi.gr

για να βγάλετε καινούρια.

 
Χάρτης χώρων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του campus Κωστακιών
30 Σεπτεμβρίου 2019

Για να δείτε την χαρτογράφηση των χώρων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του campus Κωστακιών εδώ

 
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020
27 Σεπτεμβρίου 2019

Για να δείτε το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-20 πατήστε εδώ

 
Προσωρινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020
27 Σεπτεμβρίου 2019

Για να δείτε το Πρόγραμμα πατήστε εδώ 

 
Νέα Ημερομηνία "Ταυτοποίησης και Ολοκλήρωσης" των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών
27 Σεπτεμβρίου 2019

Κατόπινα νεότερης ενημέρωσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία "Ταυτοποίησης και Ολοκλήρωσης" των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί από όλες τις Γραμματείες των Τμημάτων από τις 3/10/2019 έως 16/10/2019.

 
Οδηγίες Ενεργοποίησης Ιδρυματικού Λογαριασμού Φοιτητή
26 Σεπτεμβρίου 2019

 

Η ταυτοποίηση και ολοκλήρωση εγγραφών πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί από τους πρωτοετείς φοιτητές μετά την ταυτοποίηση και ολοκλήρωση των εγγραφών. Οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι πρωτοετείς αναφέρονται παρακάτω:

Οδηγίες Ενεργοποίησης Ιδρυματικού Λογαριασμού Φοιτητή πατήστε εδώ

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
26 Σεπτεμβρίου 2019

Για να ενημερωθείτε για την αίτηση και τα δικαιολογητικά πατήστε εδώ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
25 Σεπτεμβρίου 2019

Την Δευτέρα 30/09/2019 και ώρα 14:00 μ.μ καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών σε συνάντηση-καλωσόρισμα στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  στους Κωστακιούς Άρτας.

 
Ολοκλήρωση εγγραφών - Ταυτοπροσωπία πρωτοετών φοιτητών
24 Σεπτεμβρίου 2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (Ηλεκτρονική Εγγραφή από 18/09 έως 27/09/2019)

Για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά (Δ/νση : Τμήμα Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Άρτα) - Γραμματεία - Πανεπιστημιούπολη Κωστακιοί Άρτας - Τ.Κ.47150) ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά από την Δευτέρα 30/09/2019 έως και την Παρασκευή 11/10/2019. :

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο έγινε λανθασμένη καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων τους στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών κατά την προσέλευσή τους στη Γραμματεία. Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.
  2. Υπογεγραμμένο Έντυπο (Α7) Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή - Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου το οποίο θα βρείτε πατώντας εδώ.  Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.
  3. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Α4 Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών ΔεδομένωνΕάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.Για την εύρεση και  συμπλήρωση του εγγράφου πατήστε εδώ.
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).
  5. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγούμενης εγγραφής. (Αφορά μόνο τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα και δεν το δήλωσαν κατά την φετινή ηλεκτρονική εγγραφή τους στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να γίνει ηλεκτρονικά).

Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν.

*Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής μέσα στις ανακοινωθείσες ημερομηνίες, είναι δυνατό να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του και να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τη νόμιμη εξουσιοδότηση καθώς και αντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, μαζί με τα δικαιολογητικά του πρωτοετή φοιτητή.

 
Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019
20 Σεπτεμβρίου 2019

Η έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου θα γίνει την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019. 

 
Δικαιούχοι ΕΣΠΑ Πρακτικής Άσκησης Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020
19 Σεπτεμβρίου 2019

Δείτε τον Πίνακα Κατάταξης ανάλογα με την μοριοδότηση των Δικαιούχων ΕΣΠΑ για την Πρακτική Άσκηση Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 εδώ

 
Καμεράτα - Ορχήστρα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
06 Σεπτεμβρίου 2019

Η Ορχήστρα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Καμεράτα) αποτελείται αποκλειστικά από φοιτητές όλων των Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου, που έχουν ήδη μια ανάλογη μόρφωση και εκπαίδευση σε κάποιο μουσικό όργανο κλασικής ορχήστρας.

Δείτε αναλυτικότερα πληροφορίες για την Καμεράτα : http://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/politismos/kamerata/ 

 
Αίτηση φοιτητών για απόκτηση πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
04 Σεπτεμβρίου 2019

Για την αίτηση - δήλωση κάντε κλικ εδώ

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ §5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4559/2018
04 Σεπτεμβρίου 2019

Για να δείτε τη διαδικασία εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4559/2018 για την απόκτηση πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πατήστε εδώ

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με Π.Δ.407/80 Ακ.Ετ.2019-20
04 Σεπτεμβρίου 2019

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος.

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη εδώ

Δείτε την αίτηση εδώ

 
Ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών στέγασης για τις Φοιτητικές Κατοικίες
05 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών στέγασης για τις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

 
 
Ανοίγει ξανά από 24 έως 31 Ιουλίου η πλατφόρμα για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόμα
24 Ιουλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανοίγει ξανά από 24 έως 31 Ιουλίου η πλατφόρμα για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι ανοίγει ξανά για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019  η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος των 1.000 ευρώ, ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr/

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
25 Ιουνίου 2019

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής: 12-07-2019

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

 
Αποτελέσματα αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών για μετακίνηση μέσω Erasmus +
12 Ιουνίου 2019

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 3 από 5
ΕλληνικάEnglish