Πλαίσιο λειτουργίας των Εργαστηρίων

1. Φιλοσοφία και στόχοι:

Τα Εργαστήρια δεν καλύπτουν μόνο τις εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες του Τμήματος, αποτελούν χώρο με ερευνητική και δημιουργική δραστηριότητα, ουσιαστικό φορέα γνώσης, έρευνας και δημιουργίας, με την δυναμική και την ζωντάνια που του εξασφαλίζουν οι εκπαιδευτικές του καταβολές.

Προκειμένου να θεσμοθετηθεί ένα Εργαστήριο στους κόλπους του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, είναι απαραίτητο να δικαιολογείται η ύπαρξή του μέσα από δράσεις και ενεργήματα που επιβάλλουν τον συντονισμό περισσοτέρων του ενός γνωστικών πεδίων και των μαθημάτων που αντιστοιχίζονται σε αυτά. Ο στόχος τους είναι να διευκολύνουν την έρευνα και την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από πραγματικές συνθήκες παραγωγής έργου (επιστημονικού ή καλλιτεχνικού). Το έργο αυτό πρέπει να είναι πρωτότυπο αυτοδύναμο, και συντονισμένο με τον γενικότερο γνωστικό προσανατολισμό του Τμήματος. Σε καμιά περίπτωση ένα εργαστήριο δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα ή περισσότερα μαθήματα. Μπορεί αντιθέτως να τα αγκαλιάσει και να τα εντάξει σε ένα ευρύτερο σύνολο μαθημάτων. Πιο αναλυτικά:

Εκπαιδευτικό Έργο

Τα Εργαστήρια καλούνται πρωτίστως να καλύψουν διδακτικές ανάγκες του Τμήματος, όπως αυτές προκύπτουν από την φύση των μαθημάτων. Παράλληλα συμβάλλουν στην εμπειρία και την κατάρτιση των φοιτητών, προσφέροντας ουσιαστικά εφόδια για την μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Περισσότερα...
 
Εργαστήριο Οργανοποιίας

Περιγραφή Εργαστηρίου

baglamadesΤο εργαστήριο Οργανοποιίας υποστηρίζει με εκθέματα την Έκθεση Λαϊκών Μουσικών Οργάνων & Τεχνολογίας και συνεργάζεται με το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτισμού με διαεργαστηριακές ερευνητικές εργασίες.
Στεγάζεται στο Παλαιό Δημοτικό της Ελεούσας Άρτας.

Το Εργαστήριο Οργανοποιίας καλείται να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, όπως αυτές προκύπτουν από την φύση των μαθημάτων.Στοχεύει παράλληλα με τον διδακτικό του χαρακτήρα να συμβάλλει στην εμπειρία και την κατάρτιση των φοιτητών, προσφέροντας ουσιαστικά στην μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Στο Εργαστήριο αυτό όλοι οι φοιτητές διδάσκονται στο πρώτο εξάμηνο τις γενικές αρχές κατασκευής και συντήρησης οργάνων και μελετούν τη συμπεριφορά του ήχου μέσα από τις βασικές αρχές της Φυσικής Ακουστικής. Στην συνέχεια όσοι επιθυμούν εμβαθύνουν περισσότερο στο αντικείμενο αυτό, παρακολουθώντας το εργαστήριο για τα επόμενα έξι εξάμηνα.

Περισσότερα...
 
Εργαστήριο Έντυπης & Ψηφιακής Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής

Φιλοσοφία 

Το Εργαστήριο είναι χώρος παραγωγής αξιών: επιστημονικών, τεχνολογικών, κοινωνικών αλλά και αισθητικών. Η φιλοσοφία του είναι ως εκ τούτου ολιστική και όχι κατακερματισμένη ή συγκυριακή.

Στη βάση του Εργαστηρίου βρίσκεται το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής, το οποίο όχι μόνο στηρίζει την δραστηριότητά του, αλλά και γίνεται ο αποδέκτης των αποτελεσμάτων της έρευνας, ενσωματώνοντας όλα τα νέα δεδομένα που προκύπτουν απ’ αυτή, και μάλιστα στην ψηφιακή τους μορφή.

Η συγκρότηση και η λειτουργία του Αρχείου περιγράφονται στον ιστότοπο του ΤΛΠΜ.

 

Περισσότερα...
 


ΕλληνικάEnglish