επικοινωνία

Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής
Κ. Αιτωλού & Γ. Μάτσου
47 100 Άρτα

Τηλέφωνο γραμματείας: 2681021235

Δικτυακός Κόμβος: http://tlpm.teiep.gr
Ηλεκτρονική διεύθυνση (email): tlpm@teiep.gr

 


© 2006 ΤΛΠΜ
 κορυφή