Εξετάσεις και εργαστήρια εαρινού εξαμήνου 2019-20

Η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου θα αρχίσει στις 22 Ιουνίου, όπως έχει προβλεφθεί στο ισχύον ακαδημαϊκό ημερολόγιο, και θα διεξαχθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί σε εύθετο χρόνο.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων όλα τα μαθήματα θα εξεταστούν εξ αποστάσεως, με τρόπο που θα ορίσει αυτόνομα ο κάθε διδάσκων.

Οι υποστηρίξεις πτυχιακών εργασιών συνεχίζονται εξ αποστάσεως έως τις 19/6.

Οι δεξιότητες VII και IX θα γίνουν με φυσική παρουσία το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Η υλοποίηση των εργαστηρίων των Μουσικών Συνόλων του εαρινού εξαμήνου μεταφέρεται στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21.

 

 
ΕλληνικάEnglish