Σύλλογος Αποφοίτων Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής

Ο Σύλλογος  Αποφοίτων  του  τμήματος  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ιδρύθηκε το 2007 και έχει έδρα την Αθήνα.

Περισσότερα..

 
ΕλληνικάEnglish