Ανοιχτές Πύλες 2007

Δείτε την αφίσα και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων των Ανοιχτών Πυλών «Αρταίων πόλις - αρταίνον μέλος», τις οποίες επιμελήθηκε το Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής. Καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος έπαιξαν στις πλατείες της Άρτας από την Παρασκευή 15 έως την Τετάρτη 20 Ιουνίου του 2007.

Afisa2007curves Fulladio2007 1  Fulladio2007 2 Fulladio2007 3 Fulladio2007 3a Fulladio2007 3b Fulladio2007 4 Fulladio2007 4a Fulladio2007 4b Fulladio2007 5 Fulladio2007 5a Fulladio2007 5b Fulladio2007 6 Fulladio2007 6a Fulladio2007 6b Fulladio2007 7 Fulladio2007 7a Fulladio2007 7b Fulladio2007 8 Fulladio2007 8a Fulladio2007 8b 

 
ΕλληνικάEnglish