Μουσική τεχνολογία ΙI –Τεχνικές Ηχοληψίας και Ηχογράφησης

Τίτλος Μαθήματος

Μουσική τεχνολογία ΙI –Τεχνικές Ηχοληψίας και Ηχογράφησης

Κωδικός Μαθήματος

 DTM3060

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 2 ώρες/εβδομάδα, (2 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

3ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

5

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα θα πρέπει:

- Να έχουν κατανοήσει όλες τις ιδιαιτερότητες της ηχοληψίας και ηχογράφησης μουσικών οργάνων καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα ψηφιακή τεχνολογία.

-Να μπορούν να αναλύσουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά ειδικών συσκευών οι οποίες καθορίζουν την διαδικασία ηχοληψίας και ηχογράφησης.

- Να μπορούν να εφαρμόσουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται από την τεχνολογία στο πεδίο της ηλεκτρικής ενίσχυσης, της ηχοληψίας και ηχογράφησης των μουσικών οργάνων με έμφαση στα λαϊκά μουσικά όργανα.

- Να μπορούν αν συνθέσουν θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις τους για την καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία ηχοληψίας και ηχογράφησης.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση/διάλεξη που υποστηρίζεται από επισκόπηση θεωρητικών ζητημάτων που αφορούν στην ηχοληψία και ηχογράφηση λαϊκών μουσικών οργάνων και εξάσκηση πάνω σε ειδικά σχετικά ζητήματα.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

-

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Θεωρία της λαϊκής μουσικής Ι - Μουσική δεξιότητα Ι

Θεωρία της λαϊκής μουσικής ΙΙ - Μουσική δεξιότητα ΙΙ

Ζητήματα ελληνικής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Μουσική καταγραφή

Μουσική Τεχνολογία Ι- Μουσικές εφαρμογές στον Η/Υ

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

• Ανάλυση των μονάδων μέτρησης ακουστικών και ηλεκτρικών μεγεθών που συναντώνται σε όλη την αλυσίδα καταγραφής αναπαραγωγής (DB, Dbu, DBm, DBv, DBr, DBspl, DBfs)

• Ερμηνεία χαρακτηριστικών των μικροφώνων και του λοιπού εξοπλισμού, κριτήρια επιλογής.

• Ανάλυση των μεθόδων ηχογράφησης που χρησιμοποιούνται σήμερα και στο παρελθόν σε συνθήκες studio και live.

• Εκμάθηση των περιφερειακών συσκευών που χρησιμοποιούνται στην καταγραφή - αναπαραγωγή ενός μουσικού συμβάντος (compressors, limiters, gates, effect units, preamplifiers, exiters, hard disk recorders, dat, adat κλπ.).

• Ψηφιακή τεχνολογία και αξιοποίησή της στον τομέα της ηχογράφησης.

Εργαστήριο:

•Εκμάθηση των μεγεθών που σχετίζονται με την μηχανική ήχου, γνωριμία με computer basis software ανάλυσης χώρων και συνθηκών ηχογράφησης (FFT analysis, transfer function, impulse response, reverberation time).

•Εφαρμογή στην πράξη των τεχνικών ηχογράφησης που περιγράφηκαν στη θεωρία.

•Εκμάθηση στην πράξη της λειτουργίας των συσκευών που σχετίζονται με την ηχογράφηση.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Έ Bursch P., Keusgen K.D., 1991 Ερασιτεχνική ηχογράφηση, Αθήνα Φαγκότο,

Huber D.M., Williams P., 1999 Professional Microphone Techniques, Mixbooks

Xαδέλλης Λ., 1992 Ήχος - μουσική και τεχνολογία, Aθήνα Σύγχρονη Mουσική,

Δώδης Δ., 1995 Hχοληψία, Aθήνα Ίων,

Παπανικολάου Γ., 1991 Tεχνολογία ηχογραφήσεων, Θεσ/νίκη University Studio Press,

Μαθησιακές Ασκήσεις

Κατ’ οίκον μελέτη ειδικών ασκήσεων που δίδονται στην τάξη.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με συμμετοχή των φοιτητών, συζήτηση και εξάσκηση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολογείται η κατανόηση όλων των ζητημάτων που αφορούν την ηχοληψία και την ηχογράφηση (Θεωρία), καθώς και η ικανότητα χειρισμού και ελέγχου ειδικών συσκευών για την υλοποίηση της ηχοληψίας και ηχογράφησης (Εργαστήριο).

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish