News
Εξ αποστάσεως διαδικασίες για την υποστήριξη πτυχιακής εργασίας και την βεβαίωση πτυχίου
05 May 2020

Εξ αποστάσεως διαδικασίες για την υποστήριξη πτυχιακής εργασίας

και την βεβαίωση πτυχίου

Oι φοιτητές που υποστηρίζουν την πτυχιακή τους εργασία εξ αποστάσεως, αφού παρουσιάσουν επιτυχώς, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

  1. 1.   Το πρακτικό εξέτασης που φέρει την βαθμολογία και τις υπογραφές των εξεταστών, αποστέλεται στη Γραμματεία από τον επιβλέποντα καθηγητή, πρωτολλείται και στην συνέχεια αποστέλεται στον φοιτητή για να χρησιμοποιηθεί στην Βιβλιοθήκη.
  2. 2.   Στέλνουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση περί μη λογοκλοπής (δείτε την υπεύθυνη δήλωση πατώντας εδώ) που προβλέπεται στο εσωτερικό της πτυχιακής εργασίας, ώστε να μπει στον φοιτητικό τους φάκελο. Για δική σας διευκόλυνση σχετικά με το γνήσιο υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση χρησιμοποιήστε την εφαρμογή https://www.gov.gr/  ή πιο συγκεκριμένα https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese (για υπεύθυνες δηλώσεις) 
  3. 3.   Ανεβάζουν στο Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης το pdf της πτυχιακής τους εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Βιβλιοθήκης
  4. 4.   Ανταποκρίνονται σε ό,τι τους ζητηθεί από την Βιβλιοθήκη

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία,

και εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους

σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος…

  • Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν πτυχίο:
  1. 1.      Στέλνουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία τις εξής δύο (2) βεβαιώσεις από τη Βιβλιοθήκη:

α. ότι δεν έχουν εκκρεμότητες με δανεισμένα βιβλία

β. ότι δεν έχουν εκκρεμότητες με δανεισμένο υλικό του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής

  1. 2.      Στέλνουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία συμπληρωμένη αίτηση για χορήγηση των εξής τριών (3) εγγράφων:

α. Αίτηση για πτυχίο (δείτε την αίτηση πατώντας εδώ)

β. Αίτηση για πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας(δείτε την αίτηση πατώντας εδώ)

γ. Αίτηση για βεβαίωση μουσικής ειδίκευσης (δείτε την αίτηση πατώντας εδώ)

δ. Ερωτηματολόγιο πτυχιούχων (δείτε το ερωτηματολόγιο εδώ)

 

  • Οι φοιτητές που πληρούν τις κατά τον νόμο προϋποθέσεις και επιθυμούν να συνεχίσουν στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών:
  1. 1.      Δεν διεκδικούν και δεν λαμβάνουν βεβαίωση πτυχίου αλλά στέλνουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία αίτηση απόκτησης πτυχίου Πανεπιστημίου (δείτε την αίτηση πατώντας εδώ)
 
Νέα διαδικασία δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020
10 April 2020

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 44726/Ζ1/09.04.2020 (ΦΕΚ Β' 1271) (https://eudoxus.gr/Files/FEK_1271B_09.04.2020.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2019-20.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν με τη νέα διαδικασία την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx)

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ανακοίνωση για τη σίτιση των φοιτητών του Παν. Ιωαννίνων κατά την περίοδο του Πάσχα
10 April 2020

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ

 
Ανακοίνωση για τη σίτιση των φοιτητών του Παν. Ιωαννίνων κατά την περίοδο του Πάσχα
08 April 2020

Δείτε την ανακοίνωση για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα εδώ

 
Πληροφορίες :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Άρτα)
Τηλ.: 2681050515, 50326, 50328
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  &  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
ΈΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 (classweb)
03 April 2020

Οι δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 ξεκινούν από την Παρασκευή 03/04/2020 έως και την Κυριακή 12/4/2020.

Η σελίδα που γίνονται οι δηλώσεις είναι : https://classweb.uoi.gr

Πρώτα θα δηλώνονται όλα τα μαθήματα μικρότερων εξαμήνων απο το τυπικό εξάμηνο του φοιτητή που δεν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και μετά τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου.

Για τους μεγαλύτερους του 8ου εξαμήνου δηλώνονται τα μαθήματα χωρίς αυτή την υποχρέωση.

Σημειώσεις:

1) Οι δηλώσεις μαθημάτων των πρωτοετών φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο θα γίνει από τους ίδιους τους φοιτητές και όχι από την Γραμματεία. 

2) Οι μουσικές δεξιότητες και τα μουσικά σύνολα του χειμερινού εξαμήνου δηλώνονται και στο εαρινό εξάμηνο εφόσον δεν υπήρξε προηγούμενη επιτυχή εξέταση. (Δεν θα υπάρξει ξανά εξέταση τον Σεπτέμβριο για Δεξιότητες και Σύνολα)

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να κάνουν στο τέλος οριστικοποίηση της δήλωσής τους. Σε περίπτωση που την επεξεργαστούν και δεν την οριστικοποιήσουν θα πρέπει πριν από τις 12/04/2020 να την βρούν στην επεξεργασία και να κάνουν την οριστική υποβολή της. Εάν δεν τους αφήνει να κάνουν οριστική υποβολή και του γράφει από πάνω Χ - δεν ισχύουν οι κανόνες, πιθανότατα αφήνουν κάποιο μάθημα από παλαιοτερο εξάμηνο αδήλωτο οπότε δεν τους προχωράει στην οριστικη υποβολή.  Επίσης τα μαθήματα της δήλωσης δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 50 ώρες (για τους φοιτητές που παρακολουθούν τα παλαιά προγράμματα σπουδών, δηλαδή του πρώην Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής). Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να δηλώσουν έως εννέα (9) μαθήματα (συμπεριλαμβανομένης της ξένης γλώσσας), σύμφωνα με το δικό τους πρόγραμμα σπουδών.

Δεν δηλώνονται μαθήματα πέραν του τυπικού εξαμήνου.  

Παρακαλούμε να δώσετε την ανάλογη προσοχή. 

 
Ανακοίνωση για τη σίτιση των δικαιούχων φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - 25-03-2020
26 March 2020

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιστροφή στα μαθήματα
20 March 2020

Το εαρινό εξάμηνο θα συνεχιστεί στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών με μαθήματα εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας eclass.

Την Παρασκευή 20/3 θα γίνουν δοκιμαστικά τα μαθήματα:

Τέχνη και πολιτισμοί (11:00-14:00)

Μουσική δεξιότητα - Ηλεκτρική κιθάρα (14:00-20:00).

Από την Δευτέρα 23/3 τα μαθήματα υλοποιούνται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Αναστέλλονται μόνο τα Μουσικά Σύνολα. Παρακολουθείτε κανονικά το Ημερολόγιο για ενδεχόμενες ακυρώσεις-αναπληρώσεις.

Για να παρακολουθήσετε ένα μάθημα, λαμβάνετε πρόσκληση τηλεσυνεργασίας, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι σε αυτό. Πολλά μαθήματα ίσως χρειαστεί να τα τσεκάρετε εκ νέου στο eclass. Μην "περιφέρεστε" σε μαθήματα που δεν είναι στο ατομικό σας πρόγραμμα, ενδέχεται να προκαλέσετε προβλήματα. Γενικώς, επιδεικνύουμε οικονομία στην χρήση δεδομένων.

Κατά την σύνδεση, δεν κάνετε χρήση κάμερας και μικροφώνου, επιλέγετε επομένως μόνο το εικονίδιο των ακουστικών. Οι ερωτήσεις σας μπορούν να υποβάλλονται μέσω της "δημόσιας συνομιλίας" (public chat) που διαθέτει το πρόγραμμα. Στα μαθήματα Μουσικής δεξιότητας, ακολουθείτε τις οδηγίες του διδάσκοντος.

Η μαγνητοσκόπηση απαγορεύεται χωρίς την άδεια του διδάσκοντος.

Καλή συνέχεια σε όλους και καλή επιτυχία στην νέα αυτή εμπειρία.

 
Γενική αναστολή της Πρακτικής Άσκησης σε όλους τους φορείς
18 March 2020

Βάσει οδηγίας του υπουργείου παιδείας που κοινοποιήθηκε στις 17/03 αναστέλλεται η Πρακτική Άσκηση σε όλους τους φορείς έως και τις 24/03/2020.

 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
27 February 2020

ΔΕΊΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ

 
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - Ισχύει από 4-3-2020
24 February 2020

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

 
Αποτελέσματα εκλογών ΕΔΙΠ για την Σχολή και για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών
17 February 2020

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα για την Σχολή Μουσικών Σπουδών (Κοσμητεία) εδώ

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών εδώ

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 2 of 8
ΕλληνικάEnglish