Ματαίωση μαθημάτων κ. ΣΚΟΥΛΙΔΑ ΗΛΙΑ

Την Δευτέρα 7/10 και Τρίτη 8/10/2019 ματαιώνονται όλα τα μαθήματα του κ. ΣΚΟΥΛΙΔΑ ΗΛΙΑ.

 
ΕλληνικάEnglish