Παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι oι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την *Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018*

 
ΕλληνικάEnglish