ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η Συνέλευση του ΤΛΠΜ στις 9/2/17, οι προϋποθέσεις για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης κατά το διάστημα Απριλίου - Σεπτεμβρίου 2017 είναι για όλους αυτές που προβλέπει ο σχετικός κανονισμός:

Να έχει εξεταστεί ο φοιτητής με επιτυχία στα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών (δηλαδή 23 μαθήματα) καθώς και στα μαθήματα ειδικότητας.

Είναι αυτονόητο ότι για τα μαθήματα ειδικότητας που δεν υφίστανται μετά την συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών, αναγόμαστε στα αντίστοιχά τους σύμφωνα με τις ανακοινωμένες μεταβατικές διατάξεις.

 
ΕλληνικάEnglish