Ζουμπούλη Μαρία

zoubouli

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)

Τηλ.: 2681050297

email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Η Mαρία Zουμπούλη πρωτοδιορίστηκε στο Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου το 2003.

Σπούδασε στην Γαλλία: Doctorat, DEA & Diplôme στο αντικείμενο Histoire et Civilisations (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris) και Maîtrise Iστορίας της Tέχνης και Aρχαιολογίας (Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne).

Με την επιστημονική της ιδιότητα εργάστηκε στο Centre d'Études Byzantines, Balkaniques et Néohelléniques (EHESS) ως επιμελήτρια επιστημονικών εκδόσεων, σε αρχαιολογικές ανασκαφές (Centre National de la Recherche Scientifique και Γαλλική Aρχαιολογική Σχολή Aθηνών), ως συντονίστρια επιστημονικού προγράμματος (Ίδρυμα Mείζονος Eλληνισμού – Πανεπιστήμιο Iωαννίνων), καθώς και σε βιβλιοθήκες (Bibliothèque Publique d'Information – Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou και Bibliothèque Byzantine – Institut National des Langues et Civilisations Orientales / Collège de France). Εργάστηκε επίσης ως προσκεκλημένη ερευνήτρια στο Centre Léon Robin (CNRS, Paris).

Το 1998 συμμετέχει στην σύνταξη της πρότασης για την ίδρυση του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στο ΤΕΙ Ηπείρου, που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι. Έκτοτε συν-διαμορφώνει τον οδηγό σπουδών και εργάζεται για την οργάνωση, εξοπλισμό και στελέχωση του Τμήματος, του οποίου διατέλεσε προϊσταμένη για 3 έτη. Ήταν επιστημονικά υπεύθυνη για την υλοποίηση του Προγράμματος Αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), με το οποίο σχετίζονται ως επί το πλείστον οι εκδηλώσεις, ημερίδες, εκδόσεις κλπ. που πραγματοποιήθηκαν στο ΤΛΠΜ.

Είναι συνεργαζόμενο μέλος του Laboratoire Orient & Méditerrannée (UMR 8167: Centre National de la Recherche Scientifique, Paris IV, Paris 1, École Pratique des Hautes Études, Collège de France). Εϊναι επίσης μέλος της επιστημονικής επιτροπής της Association Pierre Belon (Fondation Maison des Sciences de l'Homme, Paris), και του περιοδικού Études Balkaniques.

Επιλογή δημοσιεύσεων:  

  • Corps, Souffrances, Culpabilités. L'art contemporain dans les Balkans, διεύθυνση συλλογικού τόμου (υπό έκδοση)
  • “Le folklore balkanique dans l'œuvre de Marina Abramovic” (υπό έκδοση)
  • “La copie e(s)t l’original à Byzance”, in Anca Vasiliu - Kristina Mitalaïté, L’icône dans le conflit des pouvoirs, Centre des recherches sur la pensée antique Léon Robin (CNRS), Brepols (υπό έκδοση)
  • “Musiques au pluriel, musiques au présent : La constitution d'un cursus académique à partir des cultures musicales de l'Est méditerranéen”, in Meriem Alaoui Btarny & Tiphaine Duriez (eds), La fabrique interdisciplinaire des savoirs. Actes du colloque international tenu à l'Université Sophia Antipolis le 15 et 16 novembre 2012, Nice 2014
  • L’image à Byzance. Une nouvelle lecture des textes anciensAssociation Pierre Belon – De Boccard, Paris 2013
  • “Symbolisme et glose dans le paysage de l’Anastasis”, in Actes du Xe Congrès de l’Association Internationale d'Études du Sud-Est Européen, Paris 2009
  • Pour une grande histoire des Balkans des origines aux guerres balkaniques: unité culturelle et particularismes, identités culturelles et dialogues interculturels, AIESEE (Association Internationale d'Études du Sud-Est Européen), Paris 2009 (συν-συγγραφέας)
  • Du Bosphore à l'Adriatique - Des photographes français découvrent les monuments des Balkans 1878-1914, Editions du Patrimoine, Paris 2009 (συν-συγγραφέας)
  • “La conception byzantine de l'art plastique”, Europe No 822 (octobre 1997)
  • “L'esthétique et le sacré: L'icône dans la pensée spéculative et dans la vie quotidienne”, Études Balkaniques II, Paris 1995
 
ΕλληνικάEnglish