Κατηγοριοποίηση μαθημάτων – ποιοτικά δεδομένα

 

Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής

Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής

Μαθήµατα Ειδικότητας

Μαθήματα Διοίκησης, Νομοθεσίας και Οικονομίας

Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία

Ανθρωπολογία της μουσικής

Ηχητικός πολιτισμός

Διοικητικοί & οικονομικοί μηχανισμοί στα Βαλκάνια (15ος-20ός αι.)

Ιστορία και Πολιτισμοί

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής Ι

Ιστορική τεκμηρίωση & μουσική έρευνα

Ιστορία των θεσμών του Ελληνικού κράτους

Λόγια δυτική μουσική

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής ΙI

Λόγια μουσική της Ανατολής

Νέος Ελληνισμός: πολιτική ιστορία, ιδεολογία και νομοθεσία

Μουσική καταγραφή

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής ΙΙΙ

Μεθοδολογία της Έρευνας

Μουσική παραγωγή

Θεωρία της λαϊκής μουσικής Ι – Μουσική δεξιότητα Ι

Λόγιοι Έλληνες συνθέτες

Διδακτική του Οργάνου –

Μουσική δεξιότητα VΙI

ΜΜΕ και μουσική

Θεωρία της λαϊκής μουσικής ΙΙ - Μουσική δεξιότητα ΙΙ

Τροπικότητα και εναρμόνιση ΙΙ - Μουσική δεξιότητα ΙV

Αισθητική & παιδαγωγική -

Μουσικά σύνολα ΙV

Πολιτιστική διαχείριση

Τροπικότητα και εναρμόνιση Ι - Μουσική δεξιότητα ΙΙΙ

Μακάμ και μορφολογία Ι -

Μουσική δεξιότητα V

Ζητήματα μουσικής κριτικής -

Μουσικά σύνολα V

 

Μουσική παιδαγωγική I

Μακάμ και μορφολογία ΙΙ -

Μουσική δεξιότητα VΙ

Ο κώδικας midi στη μουσική πληροφορική

 

Μουσική παιδαγωγική II

Λαϊκές & παραδοσιακές ορχήστρες -

Μουσικά σύνολα Ι

Τεχνικές ηχοληψίας και ηχογράφησης

 

Μουσική πληροφορική

Ελληνική δισκογραφία -

Μουσικά σύνολα ΙI

Ψηφιακός ήχος

 

Στοιχεία ακουστικής -

Οργανοποιία

Αισθητική της λαϊκής μουσικής -

Μουσικά σύνολα ΙIΙ

Χορός και κοινωνία

 

Στοιχεία βυζαντινής μουσικής - Ψαλτική

Χορός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός

Μουσικές ταυτότητες

 

 

 

Μουσικές του κόσμου

 

 

 
ΕλληνικάEnglish