Ομάδες μαθημάτων Επιλογής Υποχρεωτικών

 

Επιλογή από την ομάδα Α: Ιστορία, πολιτική, θεσμοί & οικονομία

Ιστορία των θεσμών του Ελληνικού κράτους

Διοικητικοί & οικονομικοί μηχανισμοί στα Βαλκάνια (15ος-20ός αι.)

Νέος Ελληνισμός: πολιτική ιστορία, ιδεολογία και νομοθεσία

Επιλογή από την ομάδα Β: Μουσική & τεχνολογία

Τεχνικές ηχοληψίας και ηχογράφησης

Ο κώδικας midi στη μουσική πληροφορική

Ψηφιακός ήχος

Επιλογή από την ομάδα Γ: Επικοινωνία & διαχείριση

ΜΜΕ και μουσική

Πολιτιστική διαχείριση

Μουσική παραγωγή

Επιλογή από την ομάδα Δ: Μουσική & κοινωνία

Μουσικές ταυτότητες

Χορός και κοινωνία

Μουσικές του κόσμου 

 
ΕλληνικάEnglish