Συμπληρωματικά στοιχεία του προγράμματος σπουδών

Ασκήσεις: πλαίσιο λειτουργίας

1. Στόχοι:

Η άσκηση σχεδιάζεται ώστε να έρχεται ο φοιτητής σε επαφή με προβλήματα, μεθόδους και πρακτικές σε πραγματικές συνθήκες μελέτης ή/και έρευνας, αξιοποιώντας εποικοδομητικά τα εφόδια που απορρέουν από την θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος. Παράλληλα, επιτρέπει την καλλιέργεια ακαδημαϊκών δεξιοτήτων που είτε δεν έχουν καλλιεργηθεί στην μέχρι τώρα πορεία των σπουδαστών, είτε χρειάζεται να επαναδρομολογηθούν σε νέα βάση (π.χ. κριτική ανάγνωση, επισκόπηση βιβλιογραφίας, τεκμηριωτικές διαδικασίες κλπ.)

2. Περιεχόμενο:

Η άσκηση εστιάζει στην ανάδειξη και χρήση των συγκεκριμένων θεωρητικών ή πρακτικών εργαλείων που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο. Η διττή αυτή έννοια των εργαλείων (θεωρητική και πρακτική) απορρέει από το τρέχον επιστημονικό περιβάλλον. Κι’ αυτό, καθώς από το περιβάλλον αυτό προκύπτουν μοντέλα και εφαρμογές για διάφορα ζητήματα (συλλογή στοιχείων, ταξινόμηση, έρευνα, αποθήκευση, διαφύλαξη, ανάλυση, σύνθεση, επεξεργασία, παρουσίαση, επικοινωνία, κωδικοποίηση, αναπαραγωγή κλπ.), που πραγματώνονται τόσο σε εμπειρικά και θεωρητικά σχήματα όσο και σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

3. Υλοποίηση:

Βασίζεται στο τρίπτυχο: προγραμματισμός, οργάνωση και αξιολόγηση.

Ο προγραμματισμός εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του μαθήματος και συμβαδίζει τόσο με τα πλαίσια της θεωρίας και του εργαστηρίου του, όσο και με το ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, που προσανατολίζει σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σχεδιασμούς.

Η οργάνωση πρέπει να διασφαλίζει την αξιοποίηση των υποδομών (υλικών και διανοητικών) που σχετίζονται με το μάθημα και το γνωστικό αντικείμενο, τις οποίες έχει στη διάθεσή του ο φοιτητής. Πρέπει επίσης να αναδεικνύει την οικονομία των επιλογών που καθιστούν εφικτή την συντονισμένη λειτουργικότητα των υποδομών αυτών προς επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου.

Η αξιολόγηση, ως τελευταίο στάδιο υλοποίησης της άσκησης, περιλαμβάνει στην βάση της το σύστημα ένδειξης των επιδόσεων των φοιτητών αλλά και άλλων ποιοτικών και ποσοτικών σταθερών που είναι δυνατό να κρίνονται χρήσιμες για την ολοκληρωμένη διεξαγωγή της άσκησης.

4. Ενεργήματα:

Προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία ενός σχεδίου ασκήσεως, κωδικοποιούνται τα ενεργήματα που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μια άσκηση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Εννοείται ότι αυτός δεν είναι πεπερασμένος, αλλά επαυξάνεται και διορθώνεται με βάση τις τρέχουσες τεχνικές και γνωστικές συνθήκες και εξελίξεις.

1.Ακρόαση και εργασία στο ακρόαμα

2.Αναζήτηση βιβλιογραφίας

3.Αναζήτηση και διαχείριση οπτικοακουστικών τεκμηρίων

4.Αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

5.Αξιοποίηση της τηλεεκπαίδευσης

6.Έρευνα αρχείου, αποδελτίωση

7.Δημιουργική - Παραγωγική συνάντηση (brainstorming)

8.Δημιουργική εργασία με εποπτικό υλικό

9.Δημοσίευση στο διαδίκτυο

10. Ηχογράφηση, φωτογράφηση, εικονοληψία

11.Κριτική επισκόπηση βιβλιογραφίας

12.Μουσική (χορευτική) εκτέλεση με ατομική ή ομαδική προετοιμασία

13.Παρουσίαση με χρήση προβολής

14.Σεμιναριακή παρουσίαση

15.Στατιστική επεξεργασία με λογισμικό

16.Σύνταξη - καταγραφή μουσικού κειμένου

 

 

 

 

 
ΕλληνικάEnglish