Προαιρετικά μαθήματα

 Σύμφωνα με την 46350/Ε5/2006 απόφαση του ΥΠΕΠΘ, ως προαιρετικά μαθήματα προσφέρονται αποκλειστικά το θεωρητικό μέρος των κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων που δεν έχει επιλέξει ο φοιτητής. Τα προαιρετικά μαθήματα δεν συμμετέχουν στην διαμόρφωση του βαθμού πτυχίου, αλλά συμπεριλαμβάνονται στην αναλυτική του βαθμολογία και επομένως και στο Παράρτημα διπλώματος.

 
ΕλληνικάEnglish