Συμπληρωματικά στοιχεία
Συμπληρωματικά στοιχεία του προγράμματος σπουδών

Ασκήσεις: πλαίσιο λειτουργίας

1. Στόχοι:

Η άσκηση σχεδιάζεται ώστε να έρχεται ο φοιτητής σε επαφή με προβλήματα, μεθόδους και πρακτικές σε πραγματικές συνθήκες μελέτης ή/και έρευνας, αξιοποιώντας εποικοδομητικά τα εφόδια που απορρέουν από την θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος. Παράλληλα, επιτρέπει την καλλιέργεια ακαδημαϊκών δεξιοτήτων που είτε δεν έχουν καλλιεργηθεί στην μέχρι τώρα πορεία των σπουδαστών, είτε χρειάζεται να επαναδρομολογηθούν σε νέα βάση (π.χ. κριτική ανάγνωση, επισκόπηση βιβλιογραφίας, τεκμηριωτικές διαδικασίες κλπ.)

2. Περιεχόμενο:

Η άσκηση εστιάζει στην ανάδειξη και χρήση των συγκεκριμένων θεωρητικών ή πρακτικών εργαλείων που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο. Η διττή αυτή έννοια των εργαλείων (θεωρητική και πρακτική) απορρέει από το τρέχον επιστημονικό περιβάλλον. Κι’ αυτό, καθώς από το περιβάλλον αυτό προκύπτουν μοντέλα και εφαρμογές για διάφορα ζητήματα (συλλογή στοιχείων, ταξινόμηση, έρευνα, αποθήκευση, διαφύλαξη, ανάλυση, σύνθεση, επεξεργασία, παρουσίαση, επικοινωνία, κωδικοποίηση, αναπαραγωγή κλπ.), που πραγματώνονται τόσο σε εμπειρικά και θεωρητικά σχήματα όσο και σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Περισσότερα...
 
Τα εργαστήρια της Μουσικής δεξιότητας

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ

Ακορντεόν

Βιολί

Καβάλ

Κανονάκι

Κιθάρα

Κιθάρα ηλεκτρική

Κλαρίνο

Κοντραμπάσο

Κρουστά

Λαούτο

Λαούτο πολίτικο

Λύρα κρητική

Λύρα πολίτικη

Λύρα ποντιακή

Μαντολίνο

Μπάσο ηλεκτρικό

Μπουζούκι

Νέι

Ούτι

Πιάνο

Σαξόφωνο

Σαντούρι

Ταμπουράς-Σαζ

Τοξωτός ταμπουράς

Τρομπέτα

Φωνητική

Από την παραπάνω οµάδα οργάνων ο φοιτητής επιλέγει µια κατεύθυνση και την ακολουθεί µέχρι το τέλος των σπουδών του. Αλλαγή οργάνου είναι δυνατή µόνο στην αρχή του Β΄ εξαµήνου, µετά από συνεννόηση µε τον Σύµβουλο Σπουδών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αλλαγή σηµαίνει φοίτηση στο Β΄ εξάµηνο για το µάθηµα της Μουσικής Δεξιότητας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από θετική εισήγηση του Συµβούλου Σπουδών µπορεί ο φοιτητής να υποβάλλει αίτηση για αλλαγή οργάνου µε ακρόαση για συγκεκριµένο επίπεδο δεξιότητας, το οποίο όµως δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από αυτό του τυπικού εξαµήνου σπουδών του. Η ακρόαση γίνεται από τριµελή επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν ο διδάσκων της Μουσικής Δεξιότητας στην οποία επιθυµεί να ενταχθεί ο φοιτητής, ένα µέλος του ΕΡΔΙΠ που σχετίζεται µε την εν λόγω µουσική δεξιότητα (άµεσα κατά προτίµηση) και ο Προϊστάµενος του Τµήµατος .

Το ΤΛΠΜ είναι το μόνο τριτοβάθμιο Τμήμα μουσικών σπουδών στη χώρα του οποίου οι εισαγόμενοι δεν περνούν από διαδικασία ειδικών εξετάσεων. Αυτού δοθέντος, είναι απαραίτητη η εσωτερική ρύθμιση του προβλήματος, ώστε να διασφαλίζεται το στοιχειώδες επίπεδο μουσικής δεξιότητας των αποφοίτων του Τμήματος και να μην αμφισβητείται η εγκυρότητα του πτυχίου τους.

Στο 2ο και το 7ο εξάμηνο, το εργαστήριο της Μουσικής δεξιότητας σε όλα τα όργανα εξετάζεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται από τον διδάσκοντα της συγκεκριμένης δεξιότητας και δύο ακόμη μέλη. Αυτά μπορούν να είναι είτε ΕΡΔΙΠ που διδάσκουν το ίδιο ή άλλα όργανα (κατά προτίμηση συγγενή), είτε μουσικολόγοι.

Στην περίπτωση του 2ου εξαμήνου η επιτροπή βαθμολογεί την δεξιοτεχνική επάρκεια του εξεταζόμενου.

Στην περίπτωση του 7ου και τελευταίου επιπέδου δεξιότητας, η εξέταση είναι υποχρεωτικά ανοιχτή στο κοινό (και πρωτίστως στους καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος). Ο εξεταζόμενος παρουσιάζει ένα μικρό αλλά ολοκληρωμένο πρόγραμμα που αποδεικνύει την επάρκειά του στο όργανο (διάρκειας 15΄). Την ευθύνη του περιεχομένου του προγράμματος έχει αποκλειστικά ο διδάσκων, ενώ ο εξεταζόμενος ελέγχεται μόνο για το επιτελεστικό μέρος. Ανάλογα με την φύση του οργάνου, ο εξεταζόμενος μπορεί να επιλέγει να συνοδεύσει ή να συνοδευτεί από ένα ή περισσότερα όργανα ή φωνές (που μπορεί να είναι μέλη του Τμήματος ή ακόμη και εξωτερικοί μουσικοί του συνεργάτες). Η επιλογή του προγράμματος και των οργάνων-συνοδών του εξεταζόμενου γίνεται με την έγκριση του διδάσκοντα, ο οποίος επιβλέπει και την συνολική προετοιμασία του προγράμματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 
Προαιρετικά μαθήματα

 Σύμφωνα με την 46350/Ε5/2006 απόφαση του ΥΠΕΠΘ, ως προαιρετικά μαθήματα προσφέρονται αποκλειστικά το θεωρητικό μέρος των κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων που δεν έχει επιλέξει ο φοιτητής. Τα προαιρετικά μαθήματα δεν συμμετέχουν στην διαμόρφωση του βαθμού πτυχίου, αλλά συμπεριλαμβάνονται στην αναλυτική του βαθμολογία και επομένως και στο Παράρτημα διπλώματος.

 


ΕλληνικάEnglish