Αντικείμενο Σπουδών

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΤΛΠΜ είναι ένα πρωτότυπο στο είδος του πρόγραμμα σπουδών. Προτείνει μια μουσικολογική εκπαίδευση εστιασμένη στην ελληνική μουσική παράδοση, όπου σημαντικό μέρος επιφυλάσσεται στην πρακτική οργανοχρησίας.

Συγχρόνως επιχειρεί μια καθολική θεώρηση του μουσικού φαινομένου στον χώρο και το χρόνο, ως τμήμα συνολικής κοινωνικής λειτουργίας.

Η εκπαίδευση ενσωματώνει εργαστήρια μουσικής πρακτικής (καλλιέργεια τεχνογνωσίας γύρω από ένα λαϊκό όργανο στο πλαίσιο του εργαστηρίου της Μουσικής Δεξιότητας, και με επιλογή από τυπικά ομαδοποιημένες «οικογένειες» οργάνων, επίσκεψη των στοιχειωδών τεχνικών τους στο πλαίσιο του εργαστηρίου της Oργανογνωσίας, συγκρότηση Μουσικών Συνόλων με βάση μια μουσικολογική προοπτική), όσο και οργανοποιίας, που μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή  στο πλαίσιο του εργαστηρίου της Μουσικής Δεξιότητας.

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής είναι οκτώ (8) εξάμηνα, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 212/94 (ΦΕΚ 132/Α/22.8.94).

Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, εκτός του τελευταίου, περιλαμβάνεται θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση μελετών μετά από ερευνητική εργασία, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ιδρύματα ή φορείς που ασχολούνται με ζητήματα λαϊκού πολιτισμού και πραγματοποιούν επιστημονική έρευνα, και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εργαστήρια κατασκευής και συντήρησης λαϊκών οργάνων. Έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των σπουδαστών στα ειδικά ερευνητικά προγράμματα με θέμα την ελληνική μουσική παράδοση. Στο Z΄ εξάμηνο διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων με θέμα την μεθοδολογία της επιτόπιας έρευνας αλλά και της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας.

Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής (θεωρητικά και εργαστηριακά).Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής, τα οποία αποτελούν τη βάση της μουσικολογικής προσέγγισης της ελληνικής παράδοσης και της αντίστοιχης εν γένει πολιτισμικής ιστορίας, συνδυασμένα με ειδικά μαθήματα για την καλλιέργεια της μουσικής δεξιότητας των σπουδαστών. Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται επιπλέον μαθήματα ειδικότητας.

Στα τελευταία εξάμηνα σπουδών, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί με απόφασή της να δημιουργεί, μέσα από ομάδες κατ' επιλογήν μαθημάτων, κατευθύνσεις εξειδίκευσης σύμφωνα με τις εξελίξεις στην επιστήμη, τέχνη, τεχνολογία, οικονομία και κοινωνία.

Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση του φοιτητή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε θέμα που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.

 
ΕλληνικάEnglish