Ο κώδικας midi στην μουσική πληροφορική

Τίτλος Μαθήματος

Ο κώδικας midi στην μουσική πληροφορική

Κωδικός Μαθήματος

MUS5430

Τύπος Μαθήματος

Επιλογής υποχρεωτικό, 4 ώρες/εβδομάδα, (2 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

5ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

5 (3+2)

Καθηγητής (ες)

 Τάσος Κολυδάς

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα είναι σε θέση:

- Να χρησιμοποιούν με επιτυχία τις γνώσεις τους στο αντικείμενο του κώδικα midi για τον χειρισμό ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων.

- Να κατανοούν τις βασικές αρχές του ψηφιακού ήχου ώστε να επιλέγουν την πιο πρόσφορη εκδοχή ψηφιακού ήχου (audio ή midi) για τις παραγωγές τους.

- Να εφαρμόζουν εργαλεία από εφαρμογές επεξεργασίας ηχητικού σήματος και midi (sequencers) πληροφορικής για την παραγωγή μουσικών έργων μέσω του υπολογιστή.

- Να αναλύουν τις εκάστοτε ανάγκες τους ώστε να επιλέγουν το κατάλληλο υλικό (hardware) και λογισμικό (software) για την κάλυψη των αναγκών τους στον τομέα του midi.

- Να συνδυάζουν τα διαθέσιμα μέσα που παρέχει η επιστήμη των υπολογιστών για τη σύνθεση έργων τέχνης, την παραγωγή και διακίνηση μουσικών έργων και την προώθησή τους στο ευρύτερο κοινό.

- Να αυτο-αξιολογούν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους και να βρίσκουν τρόπους για την εμβάθυνση των γνώσεών τους στο αντικείμενο του midi μέσω του Διαδικτύου.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση/διάλεξη που υποστηρίζεται από ακρόαση και ανάλυση επιλεγμένων μουσικών παραδειγμάτων από το σχετικό ελληνικό ρεπερτόριο. Χρήση ιστοσελίδας αφιερωμένης στο μάθημα.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Μουσική καταγραφή

Μουσική πληροφορική

Τεχνικές ηχοληψίας και ηχογράφησης

Ψηφιακός ήχος

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

Γνωριμία με το midi. Η σχέση ανάμεσα στο σήμα midi και το ηχητικό σήμα: ιδιότητες του ήχου, στάδια ψηφιοποίησης του ήχου, κάρτες ήχου (audio interfaces), αλγόριθμοι συμπίεσης. Το πρωτόκολλο midi: συνδέσεις και επικοινωνία οργάνων midi, κώδικας επικοινωνίας, δομή του midi μηνύματος. Δίκτυα και πρωτόκολλα επικοινωνίας στο Διαδίκτυο. Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων. Αλγόριθμοι από το γνωστικό αντικείμενο του Music Information Retrieval.

Εργαστήριο:

Χρήση περιφερειακών συσκευών μέσω κώδικα midi. Χρήση λογισμικών επεξεργασίας ηχητικού σήματος. Χρήση λογισμικών για ολοκληρωμένη επεξεργασία ήχου – Midi (Cubase SX, Cakewalk). Νέες δυνατότητες χρήσης του midi.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Huber, D. M., The midi manual, Focal Press, Burlington 1998

Meinard Muller, Information Retrieval for Music and Motion, Χαϊδελβέργη, 2007, εκδ. Springer

Steve Pacey, Midi Editing in Cubase, 2007

White, P., Basic midi, Sanctuary Press 2000

Αδάµ Δ., Προγραµµατίζοντας σε midi, Fagotto, Αθήνα 2002

Παπαδόπουλος Α., Δουλέψτε µε το Cubase midi, Αυτοέκδοση, Αθήνα 2003

Σαρτζετάκης Χ., Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου µε το Sound Force, Κλειδάριθµος, Αθήνα 2003

Μαθησιακές Ασκήσεις

Κατ’ οίκον εξάσκηση χειρισμού ειδικών λογισμικών και εφαρμογή ασκήσεων που δίδονται στην τάξη.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Στο μάθημα εφαρμόζονται οι εξής μέθοδοι διδασκαλίας: διάλεξη, περιγραφή, επίδειξη, συζήτηση, σχέδια έρευνας (project).

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολογείται η κατανόηση όλων των ζητημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των παραδόσεων (Θεωρία) καθώς και η ικανότητα χειρισμού και ελέγχου ειδικών λογισμικών σχετικά με τη μουσική (Εργαστήριο).

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish