Νέος Ελληνισμός: πολιτική ιστορία, ιδεολογία & νομοθεσία

Τίτλος Μαθήματος

Νέος Ελληνισμός: πολιτική ιστορία, ιδεολογία & νομοθεσία

Κωδικός Μαθήματος

MUS3644

Τύπος Μαθήματος

Επιλογής υποχρεωτικό, 3 ώρες/εβδομάδα, (θεωρία)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

3ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

5

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της ιστορίας των ιδεολογικών ρευμάτων του Νέου Ελληνισμού, των νοοτροπιών που επηρέασαν την ανάπτυξη του ελληνικού κράτους και όλων εκείνων των συνιστωσών που διαμόρφωσαν τη σκέψη και την πράξη των κατοίκων του ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του.

- Κατανόηση όλων των τεκμηρίων για την πρόσληψη της νεώτερης σκέψης, εντρύφηση στις διαφορετικές σχολές αντίληψης σχετικά με τα διαφορετικά ιδεολογικά ρεύματα.

- Εφαρμογή των μεθοδολογικών προσεγγίσεων της ιστορικής επιστήμης στην κατανόηση ευρύτερων κοινωνικών καταστάσεων.

- Ανάλυση των διαφορετικών και συχνά αντικρουόμενων «ρευμάτων» σκέψη μέσω του ρόλου των ιστορικών πηγών.

- Σύνθεση των επιμέρους και συχνά αντικρουόμενων αφηγήσεων για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να αναδειχθούν οι διαφορετικές ομάδες διαμόρφωσης των μηχανισμών εξουσίας.

- Αξιολόγηση των δεδομένων που παρέχουν τα τεκμήρια ώστε να διατυπωθεί μία ερμηνευτική πρόταση στην κατανόηση των νοοτροπιών των κατοίκων του ελληνικού κράτους και στόχο την ένταξη της συγκεκριμένης ιστορικής συγκυρίας στο βαλκανικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαπροσωπική – Διαδραστική παρουσίαση με υποστήριξη από εποπτικά μέσα, όπως χάρτες και αρχειακά έγγραφα.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Διοικητικοί και οικονομικοί μηχανισμοί στα Βαλκάνια (15ος – 20ός αι.)

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Ιστορία και Πολιτισμοί

Ιστορία των θεσμών του ελληνικού κράτους

Ιστορική τεκμηρίωση & μουσική έρευνα

Χορός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Ο όρος Νέος Ελληνισμός. Ιδεολογικά ρεύματα του Νέου Ελληνισμού – «Η Μεγάλη Ιδέα». Ελληνοθωμανισμός. Βαλκανική συνεργασία. Αντισλαβισμός. Περιοδολόγηση της πολιτικής ιστορίας του Νέου Ελληνισμού. Δίκαιο και εξουσία. Μειονότητες. Ετερότητα και Ταυτότητες. Τοπικότητα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Clogg R., Σύντομη ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Καρδαμίτσα, Αθήνα 1999

Todorova Maria, Βαλκάνια, η δυτική φαντασίωση, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2000

Αλιβιζάτος Ν., Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελληνική ιστορία 1800-2010, Πόλις, Αθήνα 2011

Βερέμης Θ. - Κιτρομιλίδης Π. - Κολιόπουλος Ι. - Κωφός Ευ. - Κιτρόεφ Α., Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη Νεότερη Ελλάδα, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1997

Βερέμης Θ. - Κολιόπουλος Γ., Ελλάς, η σύγχρονη συνέχεια: από το 1821 μέχρι σήμερα, Καστανιώτης, Αθήνα 2006

Διβάνη Λένα, Ελλάδα και μειονότητες Το σύστημα διεθνούς προστασίας της Κοινωνίας των Εθνών, Καστανιώτης, Αθήνα 2008

Σκοπετέα Ε., Η δύση της Ανατολής : εικόνες από το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Γνώση, Αθήνα 1992

Σκοπετέα Ε., Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880), Πολύτυπο, Αθήνα 1988

Μαθησιακές Ασκήσεις

Δυνατότητα μελέτης και ανάλυσης κειμένων κατ’ οίκον.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με παρουσίαση, συζήτηση των φοιτητών και επεξεργασία ιστορικών πηγών που διανέμονται στην τάξη.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολογείται η ικανότητα πρόσληψης των μελετώμενων ζητημάτων με διαβαθμιζόμενη δυσκολία και με πρότυπο την αντίστοιχη εξέταση τριμήνου των αμερικανικών πανεπιστημίων.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish