Λόγια μουσική της Ανατολής

Τίτλος Μαθήματος

Λόγια μουσική της Ανατολής

Κωδικός Μαθήματος

MUS5230

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 4 ώρες/εβδομάδα (2 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

5ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

6 (3+3)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της ιστορίας και εξέλιξης των μεγάλων ανατολικών λόγιων παραδόσεων

- Κατανόηση όλων των βασικών ιδιαιτεροτήτων της κάθε μίας από της παραπάνω παραδόσεις καθώς και της διαφορετικής φιλοσοφίας της λόγιας ανατολικής από την λόγια δυτική μουσική

- Εφαρμογή: Οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίσουν βασικά χαρακτηριστικά και να αναλύσουν στοιχειωδώς ακουστικά παραδείγματα από κάθε παράδοση

- Ανάλυση των διαφορών και ομοιοτήτων των παραδόσεων αυτών με την βυζαντινή και τα κοσμικά ιδιώματα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο

- Σύνθεση των παραπάνω γνώσεων με σκοπό την αναγνώριση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παραδόσεων αυτών

- Αξιολόγηση των παραπάνω με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την σχέση ιδιωμάτων του ελλαδικού χώρου με τις μεγάλες ανατολικές λόγιες παραδόσεις καθώς και την σύγχρονη θέση που αυτές έχουν στην παγκόσμια μουσική

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση/διάλεξη που υποστηρίζεται από xρήση εποπτικών και ακουστικών μέσων καθώς και ειδικών λογισμικών για την ανάλυση μελωδικών παραδειγμάτων

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Διδακτική του οργάνου - Μουσική δεξιότητα VΙΙ

Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία

Θεωρία της λαϊκής μουσικής Ι - Μουσική δεξιότητα Ι

Θεωρία της λαϊκής μουσικής ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IΙ

Λόγια δυτική μουσική

Μακάμ και μορφολογία Ι - Μουσική δεξιότητα V

Μακάμ και μορφολογία ΙΙ - Μουσική δεξιότητα VΙ

Μουσικές του κόσμου

Στοιχεία βυζαντινής μουσικής - Ψαλτική

Τροπικότητα και εναρμόνιση Ι - Μουσική δεξιότητα ΙΙΙ

Τροπικότητα και εναρμόνιση ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IV

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

Παρουσίαση των βασικών στοιχείων των μεγάλων λόγιων μουσικών παραδόσεων της Ανατολής: Οθωμανοτουρκικής, Αραβικής, Περσικής και Ινδικής. Ιστορικά στοιχεία και συσχετισμός των παραδόσεων αυτών με την μουσική στον Ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Τροπικότητα της μελωδίας, Ρυθμοί, Φόρμες σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού και οργανολογία της κάθε παράδοσης.

Εργαστήριο:

Εξοικείωση με το άκουσμα και άσκηση στην δι’ ακοής αναγνώριση των δομικών και μορφολογικών στοιχείων μουσικών παραδειγμάτων από κάθε παράδοση.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Bor, J. (ed.) 1999, The Raga Guide, Nimbus Records

Farhat, H. 1990, The Dastgah Concept in Persian Music, Cambridge Univ. Press

Feldman, W.Z. 1996, Music of the Ottoman Court.: Makam, Composition and the Early Ottoman Instrumental Repertoire, Berlin: Verlag fur Wissenschaft und Bildung

Kaufmann, W. 1968, The Ragas of North India, Bloomington, Indiana Univ. Press

Marcus, S.L. 1989, Arab Music Theory in the Modern Period, Ph.D. dissertation, University of California, Los Angeles

Signell, K. 2004, Makam: Modal Practice in Turkish Art Music. Nokomis Florida: Usul

Skoulios, M. & Kokkonis, G. (2005) “Théories et pratiques modales de l’Orient: un itinéraireστο De la Théorie à l’Art de l’Improvisation. (Ayari, M. éd.) Paris: Delatour

Skoulios, M. (2005) “The Musical Language, Greece: A comparative approach” στο Music in the Mediterranea, Modal classical traditions, Vol.2 Theory and Practice (Feldman,W. & Guettat, M. & Kerbage, T. eds.). Thessaloniki: En Hordais

Touma, H.H. (2007). Η μουσική των Αράβων. Αθήνα: Εν Χορδαίς

Zonis, E. 1973, Classical Persian Music. An introduction, Massaschusetts: Harvard Univ.Press

Σκούλιος, Μ. (2009). Η θέση και η σημασία της έννοιας της κλίμακας στα ανατολικά τροπικά συστήματα στο Μουσική (και) Θεωρία, Τετράδιο Νο 5, Εκδ. Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής

Μαθησιακές Ασκήσεις

Κατ’ οίκον μελέτη ασκήσεων που δίδονται στην τάξη και αφορούν στην εξάσκηση στην δι’ ακοής αναγνώριση των δομικών και μορφολογικών στοιχείων μουσικών παραδειγμάτων από κάθε παράδοση

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με συμμετοχή των φοιτητών, συζήτηση και εξάσκηση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (ξεχωριστά για την θεωρία και την άσκηση). Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης των ιδιαίτερων τροπικών, ρυθμολογικών, μορφολογικών και οργανολογικών χαρακτηριστικών της κάθε παράδοσης(Θεωρία), καθώς και η ικανότητα στην δι' ακοής αναγνώριση και ανάλυσή τους σε ακουστικά παραδείγματα (Εργαστήριο).

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική


 
ΕλληνικάEnglish