Λόγια δυτική μουσική

Τίτλος Μαθήματος

Λόγια δυτική μουσική

Κωδικός Μαθήματος

MUS1312

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 5 ώρες/εβδομάδα, (3 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

1ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

6 (3+3)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της ιστορίας, της πορείας και εξέλιξης της λόγιας δυτικής μουσικής. Ανασκόπηση των κυριότερων ρευμάτων που αναπτύχθηκαν με βάση τις ιδεολογίες και τις αισθητικές στο χώρο και το χρόνο.

- Κατανόηση όλων των μουσικών χαρακτηριστικών, καθώς και των ιδεολογικών ρευμάτων τα οποία συνοδεύουν την μελέτη της λόγιας δυτικής μουσικής εργογραφίας από τον μεσαίωνα μέχρι τις μέρες μας.

- Εφαρμογή των προσεγγίσεων αυτών σε όλες τις καλλιτεχνικές εκφράσεις της λόγιας δυτικής μουσικής. Ταξινόμηση και οριοθέτηση των διαφορετικών αισθητικών και ιδεολογικών προσεγγίσεων που αναπτύσσονται.

- Ανάλυση των βασικών μουσικών χαρακτηριστικών ανά ρεύμα και εποχή όπως, ορχήστρες, φόρμες, αρμονία, αισθητική-ύφος κλπ. Ανάλυση των βασικών ζητημάτων καλλιτεχνικής έκφρασης σε σχέση με τα ιδεολογικά ρεύματα της εκάστοτε εποχής και χώρας.

- Σύνθεση της ιστορικής, κοινωνικής, οικονομικής κλπ. πραγματικότητας με την ιστορία των ιδεών-αντιλήψεων και την διαμόρφωση και εξέλιξη της λόγιας δυτικής μουσικής .

- Αξιολόγηση των δεδομένων αυτών για την διατύπωση ερμηνευτικών προτάσεων κατανόησης των βασικών τάσεων και αντιλήψεων γύρω από την λόγια δυτική μουσική δημιουργία.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση/διάλεξη που υποστηρίζεται από ακρόαση και ανάλυση επιλεγμένων μουσικών παραδειγμάτων από τη σχετική εργογραφία της λόγιας δυτικής μουσικής δημιουργίας.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Αισθητική και παιδαγωγική - Μουσικά σύνολα IV

Διδακτική του οργάνου - Μουσική δεξιότητα VΙΙ

Ηχητικός πολιτισμός

Θεωρία της λαϊκής μουσικής Ι - Μουσική δεξιότητα Ι

Ιστορία και Πολιτισμοί

Ιστορική τεκμηρίωση & μουσική έρευνα

Λόγιοι Έλληνες Συνθέτες

Μεθοδολογία της έρευνας

Μουσική παιδαγωγική Ι-ΙΙ

Νέος Ελληνισμός: πολιτική ιστορία, ιδεολογία και νομοθεσία

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

Σύντομη ανασκόπηση των κυρίων ρευμάτων και τάσεων της λόγιας δυτικής μουσικής. Γρηγοριανό μέλος. Σχολή της Παναγίας των Παρισίων. Μεσαιωνική μουσική στην δυτική Ευρώπη. Μουσική Αναγέννηση (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία). Μπαρόκ (φωνητική μουσική, όπερα, ορχηστρική μουσική). Μεγάλοι συνθέτες της μπαρόκ εποχής. Προκλασική εποχή (συνθέτες, φόρμες, οργανικά σύνολα). Κλασική εποχή (συνθέτες, φόρμες, οργανικά σύνολα). Ρομαντική εποχή (συνθέτες, φόρμες, οργανικά σύνολα). Ρομαντική όπερα. Γαλλικός εμπρεσιονισμός. Ύστερος ρομαντισμός. Εθνικές Σχολές. Η περίπτωση Ιγκόρ Στραβίνσκι. Η περίπτωση Μπέλα Μπάρτοκ. Ο εξπρεσιονισμός στην μουσική και η δεύτερη σχολή της Βιέννης. Νέες τάσεις. Ηλεκτρονική μουσική. Μινιμαλισμός. Μουσική και Η/Υ. Οι μεταμοντέρνοι.

Εργαστήριο:

Λειτουργική μορφολογία μέσα από ακροάσεις όπου αναλύονται τα βασικά είδη σύνθεσης και οι βασικές φόρμες της λόγιας δυτικής μουσικής. Μοτέτο, Μαδριγάλι, Φούγκα, Κοντσέρτο Γκρόσο, Σουίτα, Σονάτα, Κλασικό κοντσέρτο, Συμφωνία, Κουαρτέτο εγχόρδων, Συμφωνικό ποίημα, Προγραμματική μουσική, Όπερα, ανοικτές - ελεύθερες φόρμες.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Grout D. J. & Palisca V., A History of Western Music, J. M. Dent, Λονδίνο 1993

Headington Chr., Iστορία της δυτικής μουσικής, τ. 12, Gutenberg, Aθήνα 1994

Michels U., Άτλας της Mουσικής, τ. A΄B΄, Φ. Nάκας, Aθήνα 1994

Γιάννου Δ., Ιστορία της μουσικής: σύντομη γενική επισκόπηση, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1995

Γκρίφιθς Π., Mοντέρνα μουσική, Σ. I. Zαχαρόπουλος, Aθήνα 1993

Μαθησιακές Ασκήσεις

Κατ’ οίκον ακρόαση και ανάλυση μουσικών παραδειγμάτων από την ενδεικτική δισκογραφία που δίδεται στην τάξη.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με συμμετοχή των φοιτητών και συζήτηση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολογείται η κατανόηση όλων των ζητημάτων που αφορούν την μελέτη της λόγιας δυτικής μουσικής δημιουργίας (Θεωρία), καθώς και η ικανότητα αναλυτικής παρουσίασης των χαρακτηριστικότερων έργων και μορφών (Εργαστήριο).

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish