Ιστορία των θεσμών του ελληνικού κράτους

Τίτλος Μαθήματος

Ιστορία των θεσμών του ελληνικού κράτους

Κωδικός Μαθήματος

MUS3444

Τύπος Μαθήματος

Επιλογής Υποχρεωτικό, 3 ώρες/εβδομάδα, (θεωρία)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

3ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

3

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώση της ιστορίας του Νέου Ελληνισμού στην εξέλιξη της νεωτερικότητας, των πολιτικών κινήσεων, των θεσμών εξουσίας, διοίκηση, πολιτικά κόμματα, στρατός, εκπαιδευτικοί μηχανισμοί.

Κατανόηση όλων των μεθοδολογικών εργαλείων για την πρόσληψη της ελληνικής ιστορίας, από τα διοικητικά έγγραφα έως και την καταγραφή απλών μαρτυριών, ώστε να γίνει η προσέγγιση της ιστορικής περιόδου.

Εφαρμογή όλων των μεθοδολογικών εργαλείων σε τεκμήρια με στόχο την προσέγγιση του σχετικού αρχειακού υλικού.

Ανάλυση του ρόλου των ιστορικών πηγών στην προσέγγιση του παρελθόντος.

Σύνθεση των επιμέρους και συχνά αντικρουόμενων αφηγήσεων για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να αναδειχθούν οι διαφορετικές ομάδες διαμόρφωσης των μηχανισμών εξουσίας.

Αξιολόγηση των δεδομένων που παρέχουν τα τεκμήρια ώστε να διατυπωθεί μία ερμηνευτική πρόταση στην προσέγγιση της ιστορίας και του λόγου που διαμορφώνεται.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαπροσωπική – Διαδραστική παρουσίαση με υποστήριξη από εποπτικά μέσα, όπως χάρτες και αρχειακά έγγραφα.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Διοικητικοί και οικονομικοί μηχανισμοί στα Βαλκάνια (15ος – 20ός αι.)

Ιστορία και Πολιτισμοί

Ιστορική τεκμηρίωση & μουσική έρευνα

Μεθοδολογία της έρευνας

Νέος Ελληνισμός: πολιτική ιστορία, ιδεολογία και νομοθεσία

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Οι μεταβολές στην ελληνική κοινωνία του 19ου και 20ού αι. Επανάσταση 1821. Θεσμοί και κοινωνία. Η Εκκλησία της Ελλάδος. Εκπαιδευτικοί μηχανισμοί. Η ελληνική διοίκηση. Ο ρόλος του στρατού. Πολιτικά κόμματα. Οι βασιλικές δυναστείες.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Clogg R., Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας 1770-2000, Κάτοπτρο, Αθήνα 2003

Hering G., Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821-1936, τόμοι Α-Β, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006

Ασδραχάς Σ., Ελληνική οικονομική ιστορία: ΙΕ΄-ΙΘ΄ αι., Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2003

Βερέμης Θ. - Κολιόπουλος Γ., Ελλάς, η σύγχρονη συνέχεια: από το 1821 μέχρι σήμερα, Καστανιώτης, Αθήνα 2006

Δερτιλής Γ., Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920, Εστία, Αθήνα 2005

Κιτρομηλίδης Π. – Σκλαβενίτης Τρ., Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1933-2002, Τόμοι Α-Β, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2004

Σβορώνος Ν., Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, Βιβλιογραφικός οδηγός Σπύρου Ι. Ασδραχά, Θεμέλιο, Αθήνα 1986

Χατζηιωσήφ Χρ., Όψεις πολιτικής και οικονομικής ιστορίας 1900-1940, Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2009

Μαθησιακές Ασκήσεις

Δυνατότητα μελέτης και ανάλυσης κειμένων κατ’ οίκον

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με παρουσίαση, συζήτηση των φοιτητών και επεξεργασία ιστορικών πηγών που διανέμονται στην τάξη.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολογείται η ικανότητα πρόσληψης των μελετώμενων ζητημάτων με διαβαθμιζόμενη δυσκολία και με πρότυπο την αντίστοιχη εξέταση τριμήνου των αμερικανικών πανεπιστημίων.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish