Ιστορία και Πολιτισμοί

Τίτλος Μαθήματος

Ιστορία και Πολιτισμοί

Κωδικός Μαθήματος

MUS1412

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 7 ώρες/εβδομάδα, (3 θεωρία + 2 άσκηση + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

1ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

6 (4+2)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της ιστορίας των πολιτισμών (μυθολογίες και θρησκείες, γραφή και προφορικότητα, ανθρώπινες κοινωνίες κλπ.) μέσα από την τέχνη.

- Κατανόηση της έννοιας του πολιτισμού ως συστήματος αξιών.

- Εφαρμογή της μεθοδολογίας των ιστορικών επιστημών για την προσέγγιση των καλλιτεχνικών φαινομένων ως συνολικών κοινωνικών φαινομένων.

- Ανάλυση έργων τέχνης και σύνδεσή τους με την περιρρέουσα ιστορική πραγματικότητα.

- Σύνθεση των δεδομένων που περιγράφουν το εκάστοτε πολιτισμικό σύστημα με στόχο την διατύπωση ερμηνευτικών – κριτικών προτάσεων για τα καλλιτεχνικά φαινόμενα.

- Αξιολόγηση των καλλιτεχνικών φαινομένων με αξιοποίηση της υφολογίας.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση – διάλεξη, με χρήση power point. Αξιοποίηση ιντερνετικών πηγών, ιδιαίτερα βάσεων δεδομένων και πολλαπλής βιβλιογραφίας. Στην άσκηση, μικρο-ομάδες εργασίας με έμφαση στην κριτική ανάλυση-σύνθεση δεδομένων και χρήση της βιβλιογραφίας.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Αισθητική και παιδαγωγική - Μουσικά σύνολα IV

Αισθητική της λαϊκής μουσικής - Μουσικά σύνολα IΙΙ

Ανθρωπολογία της μουσικής

Διοικητικοί & οικονομικοί μηχανισμοί στα Βαλκάνια (15ος-20ός αι.)

Ζητήματα μουσικής κριτικής - Μουσικά σύνολα V

Ηχητικός πολιτισμός

Ιστορία των θεσμών του Ελληνικού κράτους

Ιστορική τεκμηρίωση & μουσική έρευνα

Μεθοδολογία της έρευνας

ΜΜΕ και Πολιτισμός

Μουσικές ταυτότητες

Μουσικές του κόσμου

Μουσική παραγωγή

Νέος Ελληνισμός: πολιτική ιστορία, ιδεολογία και νομοθεσία

Πολιτιστική διαχείριση

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

Η επιστήμη της ιστορίας, το αντικείμενό της και η χρησιμότητά της, η σχέση της με τα αρχεία, τις πηγές και τη βιβλιογραφία, καθώς και με τις άλλες κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Ζητήματα μεθοδολογίας. Η έννοια του πολιτισμού. Ιστορία των πολιτισμών.

Εργαστήριο:

Ιστορική επισκόπηση της τέχνης μέσα από εφαρμοσμένη εικονολογία. H μελέτη των έργων τέχνης συνδέεται με ανάλυση των μορφών και δίνει έμφαση στο λεξιλόγιο των υφών. Αναζήτηση ερμηνειών που να αφορούν την έκφραση της εκάστοτε πολιτισμικής οντότητας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Barthes R., Μυθολογίες, Κέδρος-Ράππα, Αθήνα 1979

Barthes R., Critique et vérité, Seuil, Paris 1999

Belting H., The end of the History of Art?, University of Chicago Press 1987

Bourdieu P., Μικρόκοσμοι. Τρεις μελέτες πεδίου, Δελφίνι, Αθήνα 1992

Braudel F., Γραμματική των πολιτισμών, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2009

Gombrich E. H., Το χρονικό της Τέχνης, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1998

Goodman N., Γλώσσες της τέχνης, Εκκρεμές, Αθήνα 2005

Greenberg C., Τέχνη και πολιτισμός, Νεφέλη, Αθήνα 2007

Iggers G., Η ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα. Από την επιστηµονική αντικειµενικότητα στην πρόκληση του µεταµοντερνισµού, Νεφέλη, Αθήνα 1999

Κασδά Π., Το συνειδητό μάτι, Αιγόκερως, Αθήνα 1988

Στεφανίδης Μ., Ο πολιτισμός στην εποχή της μελαγχολίας, Πολύτυπο, Αθήνα 2004

Μαθησιακές Ασκήσεις

Προσέγγιση της έννοιας του πολιτισμού μέσα από εβδομαδιαίες εργασίες που διδάσκουν αξιολόγηση επιστημονικών συγγραμμάτων, ανάγνωση, ανάλυση, κριτική, περίληψη, αναζήτηση και σημείωση βιβλιογραφίας. Παρουσίαση ατομική και ομαδική, γραπτή και προφορική.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Συγκριτικές και διαχρονικές προσεγγίσεις παραδειγματικού τύπου. Διδασκαλία συμμετοχική, με χρήση εποπτικών μέσων.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Αξιολόγηση διαγνωστική, διαμορφωτική και συνολική. Κριτήριο είναι η δυνατότητα σύνθεσης και τεκμηρίωσης προσωπικής ερμηνευτικής πρότασης.

Στο Εργαστήριο και τη Θεωρία, γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, με ανοιχτές σημειώσεις. Στην Άσκηση, προσωπική εβδομαδιαία εργασία, ατομική και ομαδική, γραπτή και προφορική. Ανοιχτή διόρθωση, με συμμετοχή των φοιτητών και αξιοποίηση της τελεεκπαίδευσης.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish