Ελληνική δισκογραφία - Μουσικά σύνολα II

Τίτλος Μαθήματος

Ελληνική δισκογραφία - Μουσικά σύνολα II

Κωδικός Μαθήματος

MUS4122

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 4 ώρες/εβδομάδα, (2 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

4ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

6 (3+3)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της ιστορίας, της πορείας και εξέλιξης της δισκογραφίας και της μουσικής βιομηχανίας η οποία είχε και έχει ως αναφορά τον Ελλαδικό χώρο.

- Κατανόηση όλων των ιδιότυπων μουσικών χαρακτηριστικών του κάθε τόπου και της κάθε είδους ορχήστρας, καθώς και των αισθητικών αντιλήψεων εκτέλεσης οι οποίες ορίζουν το λαϊκό τραγούδι από τον 19ο αι. και μετά.

- Εφαρμογή των προσεγγίσεων αυτών σε όλες τις καλλιτεχνικές εκφράσεις της λαϊκής μουσικής. Ταξινόμηση και οριοθέτηση των διαφορετικών ιδιωμάτων και τύπων ορχήστρας που αναπτύσσονται.

- Ανάλυση των επιπτώσεων της δισκογραφίας και της μουσικής βιομηχανίας στη λαϊκή μουσική δημιουργία. Ανάλυση και εφαρμογή των βασικών ζητημάτων καλλιτεχνικής έκφρασης σε σχέση με το τοπικό και το υπερτοπικό υπό το πρίσμα της αισθητικής της εκτέλεσης.

- Σύνθεση της ιστορικής, κοινωνικής, οικονομικής κλπ. πραγματικότητας με την διαμόρφωση και εξέλιξη της μουσικής βιομηχανίας. Καλλιτεχνική προσέγγιση αισθητικών εκτέλεσης στον χώρο και τον χρόνο.

- Αξιολόγηση των δεδομένων αυτών για την διατύπωση ερμηνευτικών προτάσεων κατανόησης της μελέτης της δισκογραφίας και της μουσικής βιομηχανίας σε σχέση με την εξέλιξη της λαϊκής μουσικής, καθώς και για την υλοποίηση μουσικών ερμηνειών με βάση ιδιοτοπικά και ειδολογικά ιδιώματα.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση/διάλεξη που υποστηρίζεται από ακρόαση και ανάλυση επιλεγμένων μουσικών παραδειγμάτων από την δισκογραφία. Ομαδική εκτέλεση μουσικών παραδειγμάτων με γνώμονα την μουσική γεωγραφία, τα είδη μουσικής και την ορχηστρική τυπολογία.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Αισθητική και παιδαγωγική - Μουσικά σύνολα IV

Αισθητική της λαϊκής μουσικής - Μουσικά σύνολα IΙΙ

Διδακτική του οργάνου - Μουσική δεξιότητα VΙΙ

Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Ζητήματα μουσικής κριτικής - Μουσικά σύνολα V

Ηχητικός πολιτισμός

Θεωρία της λαϊκής μουσικής Ι - Μουσική δεξιότητα Ι

Θεωρία της λαϊκής μουσικής ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IΙ

Λαϊκές και παραδοσιακές ορχήστρες - Μουσικά σύνολα I

Μακάμ και μορφολογία Ι - Μουσική δεξιότητα V

Μακάμ και μορφολογία ΙΙ - Μουσική δεξιότητα VΙ

Μουσικές του κόσμου

Μουσική παιδαγωγική Ι-ΙΙ

Τροπικότητα και εναρμόνιση Ι - Μουσική δεξιότητα ΙΙΙ

Τροπικότητα και εναρμόνιση ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IV

Χορός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

α) Η δισκογραφική παραγωγή στην Ελλάδα: Η μουσική βιομηχανία, ιστορία και συντελεστές. Η παρουσία των ανώνυμων και επώνυμων δημιουργών στην ελληνική μουσική βιομηχανία, η διαμόρφωση ρευμάτων και η καλλιέργεια επιρροών. Οι σημαντικοί δισκογραφικοί σταθμοί στην ιστορία της ελληνικής μουσικής.

β) Τεχνικές αποκωδικοποίησης και χρονολόγησης των στοιχείων των δίσκων. Κατάλογοι δισκογραφίας, αρχεία δισκογραφίας, ΑΕΠΙ. Περιφερειακά δίκτυα διακίνησης ηχητικού υλικού (κασέτες κλπ.).

γ) Λαϊκή μουσική στην ελληνική και διεθνή δισκογραφική παραγωγή: τάσεις, προβλήματα και προοπτικές.

Εργαστήριο:

Οι φοιτητές εξασκούνται στις εκτελέσεις κομματιών ενός ειδικού ή ευρύτερου ρεπερτορίου, και εντάσσονται σε μικρά ή μεγαλύτερα μουσικά σύνολα πολυποίκιλων οργανικών συνδυασμών. Εξασκούνται παράλληλα στην γρήγορη ανάγνωση παρτιτούρων «οδηγών» καταγεγραμμένων μουσικών θεμάτων του λαϊκού ρεπερτορίου, διασκευών του ή και πρωτότυπων ενορχηστρώσεων. Οι απαιτήσεις σε επίπεδο δεξιότητας και απόδοσης ύφους διαφοροποιούν τα επίπεδα του μαθήματος. Αναλύονται μουσικά κομμάτια, ακουστικά και σε μορφή μουσικού κειμένου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Day T., A Century of Recorded Music: Listening to Musical History, Yale Univ. Press, London 2000

Spotswood R., Ethnic Music on Records, a Discography of Ethnic Recording Produced in USA, 1893-1942, Πανεπιστήμιο Iλινόις 1990

Tschmuck P. (2006). Creativity and Innovation in the Music Industry. University of Music and Performing Arts Vienna, Austria

Tσιαμούλης Xρ., Eρευνίδης Π., Ρωμηοί συνθέτες της Πόλης, Δόμος, Αθήνα 1998

Βούλγαρης Ε. - Βανταράκης Β., Το αστικό λαϊκό τραγούδι στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής - Fagotto, Άρτα – Αθήνα 2007

Δραγουμάνος Π., Oδηγός Eλληνικής δισκογραφίας 1950-1997, Nέα Σύνορα - Λιβάνη, Aθήνα 2002

Μανιάτης Δ., Η εκ περάτων δισκογραφία γραμμοφώνου : έργα λαϊκών μας καλλιτεχνών, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα 2006

Σαββόπουλος Π., Περί της λέξεως «ρεμπέτικο» το ανάγνωσμα... και άλλα, Οδός Πανός, Αθήνα 2006

Τσαρδάκας Α., Το κανονάκι στις 78 στροφές, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής - Fagotto, Άρτα – Αθήνα 2008

Μαθησιακές Ασκήσεις

Κατ’ οίκον ακρόαση, ανάλυση και σπουδή μουσικών παραδειγμάτων από την ενδεικτική δισκογραφία που δίδεται στην τάξη.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με συμμετοχή των φοιτητών συζήτηση και ομαδική μουσική εκτέλεση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολογείται η κατανόηση όλων των ζητημάτων που αφορούν την μελέτη της δισκογραφίας και της μουσικής βιομηχανίας (Θεωρία), καθώς και η ικανότητα ερμηνευτικής προσέγγισης και εκτέλεσης μουσικών κομματιών από ένα ευρύ φάσμα λαϊκού ρεπερτορίου (Εργαστήριο).

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish