Διδακτική του οργάνου - Μουσική δεξιότητα VΙΙ

 

Τίτλος Μαθήματος

Διδακτική του οργάνου - Μουσική δεξιότητα VΙΙ

Κωδικός Μαθήματος

MUS7032

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 5 ώρες/εβδομάδα, (3 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

7ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

6 (3+3)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της ιστορίας εξέλιξης του εκάστοτε οργάνου δεξιότητας

- Κατανόηση της θέσης και του συγκεκριμένου ρόλου του σε ορχήστρες ιδιωμάτων της ανατολικής Μεσογείου

- Εφαρμογή: ο φοιτητής θα μπορεί να εφαρμόσει όσα διδάχθηκε σε όλα τα προηγούμενα εξάμηνα αποκτώντας την δυνατότητα να διδάξει το συγκεκριμένο όργανο και το ιδιαίτερο ρεπερτόριό του

- Ανάλυση των κυρίαρχων τάσεων στην διδασκαλία του οργάνου σε διαφορετικές παραδόσεις

- Σύνθεση των παραπάνω στην προσπάθεια βελτιστοποίησης της μεθόδου διδασκαλίας του

- Αξιολόγηση της προοπτικής εξέλιξης της θέσης αλλά και του τρόπου διδασκαλίας του συγκεκριμένου οργάνου

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση/ διάλεξη που υποστηρίζεται από xρήση μουσικών οργάνων, εποπτικών και κυρίως ακουστικών μέσων καθώς και ειδικών λογισμικών για την ανάλυση μελωδικών παραδειγμάτων

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Μακάμ & μορφολογία ΙΙ - Μουσική δεξιότητα VΙ

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Αισθητική και παιδαγωγική - Μουσικά σύνολα IV

Αισθητική της λαϊκής μουσικής - Μουσικά σύνολα IΙΙ

Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία

Ελληνική δισκογραφία - Μουσικά σύνολα ΙI

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Ζητήματα μουσικής κριτικής - Μουσικά σύνολα V

Ηχητικός πολιτισμός

Θεωρία της λαϊκής μουσικής Ι - Μουσική δεξιότητα Ι

Θεωρία της λαϊκής μουσικής ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IΙ

Λαϊκές και παραδοσιακές ορχήστρες - Μουσικά σύνολα I

Μακάμ και μορφολογία Ι - Μουσική δεξιότητα V

Μακάμ και μορφολογία ΙΙ - Μουσική δεξιότητα VΙ

Μουσικές του κόσμου

Μουσική παιδαγωγική Ι-ΙΙ

Τροπικότητα και εναρμόνιση Ι - Μουσική δεξιότητα ΙΙΙ

Τροπικότητα και εναρμόνιση ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IV

Χορός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

Ειδικά ζητήματα διδακτικής της μουσικής, που προσαρμόζονται τόσο στο συγκεκριμένο οργανολόγιο, όσο και στην ρευστότητα μιας μη τυποποιούμενης προφορικής παράδοσης.

Εργαστήριο:

Ασκήσεις τεχνικής εκτέλεσης. Εφαρμογή των μακάμ και των λαϊκών δρόμων. Μελέτη λαϊκών και παραδοσιακών κομματιών από το σχετικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου, είτε συγκεκριμένων περιοχών είτε συγκεκριμένων εποχών. Σολιστική προσέγγιση - συνοδευτική προσέγγιση, τοπικές υφολογικές διαφοροποιήσεις μουσικής εκτέλεσης. Παρουσίαση και ανάλυση τεχνικής συγκεκριμένων τοπικών μουσικών αντιπροσώπων ανά όργανο. Η δυσκολία των εφαρμογών αυτών είναι προοδευτικά αυξανόμενη στην πορεία των εξαμήνων. Εισαγωγή στην μελέτη του βασικού ρεπερτορίου για κάθε όργανο. Σχετικός λειτουργικός ρόλος του κάθε οργάνου στις ορχήστρες, κατά τόπο και περίσταση. Ακουστικά ηχητικά χαρακτηριστικά, ηλεκτρική ενίσχυση.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Κηλτζανίδης Π., Μεθοδική Διδασκαλία Ελληνικής Μουσικής, Ρηγόπουλος, Θεσσαλονίκη 1881

Παπαματθαίου Σ., Κιθάρα, αρμονία, συνοδεία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001

Green L., How Popular Musicians Learn: A Way Ahead for Music Education, Ashgate, Aldershot, U.K. 2002

Schippers H., Facing the Music. Shaping Music Education from a Global Perspective, Oxford University Press, Oxford New York 2010

Spruce G. (ed), Teaching music in secondary schools: a reader, Routledge, London 2002

Swanwick K., Music, Mind, and Education, Routledge, London1991

Swanwick K., Teaching Music Musically, Routledge, London 1999

Μαθησιακές Ασκήσεις

Κατ’ οίκον μελέτη προχωρημένων ασκήσεων που δίδονται στην τάξη και στοχεύουν στην τελειοποίηση της τεχνικής και του ύφους ερμηνείας συνθέσεων και οργανικών αυτοσχεδιασμών (ταξιμιών)

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με συμμετοχή των φοιτητών, συζήτηση και εξάσκηση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Αξιολογείται η δεξιότητα στο όργανο σε επίπεδο τεχνικής και ύφους καθώς και η ικανότητα διδασκαλίας του οργάνου σε μαθητές διαφόρων επιπέδων

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 

 
ΕλληνικάEnglish