Αισθητική της λαϊκής μουσικής - Μουσικά σύνολα IΙΙ

Τίτλος Μαθήματος

Αισθητική της λαϊκής μουσικής - Μουσικά σύνολα IΙΙ

Κωδικός Μαθήματος

MUS5122

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 4 ώρες/εβδομάδα, (2 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

5ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

6 (3+3)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της ιστορίας, της πορείας και εξέλιξης της λαϊκής μουσικής κριτικής με έμφαση στις αισθητικές αντιλήψεις που αναπτύχθηκαν.

- Κατανόηση όλων των τεχνικών ανάλυσης για τον προσδιορισμό του ύφους στο πεδίο της λαϊκής μουσικής, καθώς και των αισθητικών αντιλήψεων εκτέλεσης οι οποίες ορίζουν το λαϊκό, το έντεχνο, το λαϊκότροπο τραγούδι από τον 19ο αι. και μετά.

- Εφαρμογή των προσεγγίσεων αυτών στις υφολογικές αναλύσεις του σχετικού ρεπερτορίου. Ταξινόμηση και οριοθέτηση των διαφορετικών ιδιωμάτων και τύπων ορχήστρας που αναπτύσσονται.

- Ανάλυση του ρόλου της αισθητικής προσέγγισης της λαϊκής μουσικής σε συνδυασμό με τις κοινωνικές τάσεις και προτιμήσεις που εμφανίζονται. Ανάλυση και εφαρμογή των βασικών ζητημάτων καλλιτεχνικής έκφρασης σε σχέση με το τοπικό και το υπερτοπικό υπό το πρίσμα της αισθητικής της εκτέλεσης.

- Σύνθεση της ιστορικής, κοινωνικής, οικονομικής κλπ. πραγματικότητας με την διαμόρφωση και εξέλιξη των διαφόρων αισθητικών προσεγγίσεων όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα από την σχετική εργογραφία. Καλλιτεχνική προσέγγιση αισθητικών εκτέλεσης στον χώρο και τον χρόνο.

- Αξιολόγηση των δεδομένων αυτών για την διατύπωση ερμηνευτικών προτάσεων μελέτης και ερμηνείας της λαϊκής μουσικής με βάση την αισθητική της σύνθεσης και εκτέλεσης, καθώς και για την υλοποίηση μουσικών ερμηνειών με βάση ιδιοτοπικά και ειδολογικά ιδιώματα.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση/διάλεξη που υποστηρίζεται από ανάλυση επιλεγμένων μουσικών κομματιών με άξονα την αισθητική της σύνθεσης και εκτέλεσης. Ομαδική εκτέλεση μουσικών παραδειγμάτων με γνώμονα την μουσική γεωγραφία, τα είδη μουσικής και την ορχηστρική τυπολογία.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Ελληνική δισκογραφία - Μουσικά σύνολα ΙI

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Αισθητική και παιδαγωγική - Μουσικά σύνολα IV

Διδακτική του οργάνου - Μουσική δεξιότητα VΙΙ

Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία

Ελληνική δισκογραφία - Μουσικά σύνολα ΙI

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Ζητήματα μουσικής κριτικής - Μουσικά σύνολα V

Ηχητικός πολιτισμός

Θεωρία της λαϊκής μουσικής Ι - Μουσική δεξιότητα Ι

Θεωρία της λαϊκής μουσικής ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IΙ

Λαϊκές και παραδοσιακές ορχήστρες - Μουσικά σύνολα I

Μακάμ και μορφολογία Ι - Μουσική δεξιότητα V

Μακάμ και μορφολογία ΙΙ - Μουσική δεξιότητα VΙ

Μουσικές του κόσμου

Μουσική παιδαγωγική Ι-ΙΙ

Τροπικότητα και εναρμόνιση Ι - Μουσική δεξιότητα ΙΙΙ

Τροπικότητα και εναρμόνιση ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IV

Χορός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

Δημοτικό και νεοδημοτικό. Ρεμπέτικο - λαϊκό - ελαφρολαϊκό - "σκυλάδικο". Έντεχνο λαϊκό. Λαϊκό ροκ. Συλλογική αισθητική. Αισθητική των δισκογραφικών εταιριών. Η "ανακάλυψη" και "αναγέννηση" του δημοτικού και του ρεμπέτικου τις τελευταίες δεκαετίες.

Εργαστήριο:

Εκτελέσεις κομματιών ενός ειδικού ή ευρύτερου ρεπερτορίου, στο πλαίσιο μικρών ή μεγαλύτερων μουσικών συνόλων ποικίλων οργανικών συνδυασμών. Οι φοιτητές εξασκούνται σε νέες μορφές έκφρασης στη βάση πρωτότυπων συνθέσεων, διασκευών και ενορχηστρώσεων, οι οποίες αξιοποιούν την εμπειρία της λαϊκής μουσικής καθώς και τις ιδιαιτερότητες των λαϊκών οργάνων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Bourdieu P., “Vous avez dit ‘populaire’?”, Actes de la recherche en sciences sociales 46, 1983, p. 98-105

Calvocoressi D., The principles and methods of musical criticism, Λονδίνο 1930

Frith S., Performing rites: evaluating popular music, Oxford University Press, Oxford 1996

Machabey A., Traité de la critique musicale, RichardMasse, Παρίσι 1946

Αμπατζή Ε., Ινδοπρεπών αποκαλυψη: από την Ινδία του εξωτισμού στη λαϊκή μούσα των Ελλήνων, Ατραπός, Αθήνα

Βούλγαρης Ε. - Βανταράκης Β., Το αστικό λαϊκό τραγούδι στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, Τµήµα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής - Fagotto, Άρτα – Αθήνα 2007

Δούνιας Μ., Μουσικοκριτικά, Εστία, 1964

Λιάβας Λ., Κείµενα µουσικοκριτικής και δισκοκριτικής στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία

Παπαδάκης Γ., Κείµενα µουσικοκριτικής και δισκοκριτικής στο περιοδικό Δίφωνο και στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία

Τσαρδάκας Α., Το κανονάκι στις 78 στροφές, Τµήµα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής - Fagotto, Άρτα – Αθήνα 2008

Tσιαμούλης Xρ., Eρευνίδης Π., Ρωµηοί συνθέτες της Πόλης, Δόµος, Αθήνα 1998

Μαθησιακές Ασκήσεις

Κατ’ οίκον μελέτη και ανάλυση μουσικών κειμένων και κριτικών σημειωμάτων που δίδονται στην τάξη. Κατ’ οίκον ακρόαση, ανάλυση και σπουδή μουσικών παραδειγμάτων από την ενδεικτική δισκογραφία που δίδεται στην τάξη.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με συμμετοχή των φοιτητών συζήτηση και ομαδική μουσική εκτέλεση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολογείται η κατανόηση όλων των ζητημάτων που αφορούν την αισθητική ανάλυση της λαϊκής μουσικής (Θεωρία), καθώς και η ικανότητα ερμηνευτικής προσέγγισης και εκτέλεσης μουσικών κομματιών από ένα ευρύ φάσμα λαϊκού ρεπερτορίου (Εργαστήριο).

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish