Αισθητική και παιδαγωγική - Μουσικά σύνολα ΙV

Τίτλος Μαθήματος

Αισθητική και παιδαγωγική - Μουσικά σύνολα ΙV

Κωδικός Μαθήματος

MUS6132

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 5 ώρες/εβδομάδα, (3 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

6ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

6 (3+3)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της ιστορίας, της πορείας και εξέλιξης της επιστήμης της αισθητικής.

- Κατανόηση όλων των τεχνικών ανάλυσης για τον προσδιορισμό της αισθητικής στο πεδίο της μουσικής παιδαγωγικής, καθώς και των αισθητικών αντιλήψεων εκτέλεσης οι οποίες ορίζουν το λαϊκό, το έντεχνο, το λαϊκότροπο τραγούδι από τον 19ο αι. και μετά.

- Εφαρμογή των προσεγγίσεων αυτών στις υφολογικές αναλύσεις έργων και δράσεων παιδαγωγικού χαρακτήρα. Ταξινόμηση και οριοθέτηση των διαφορετικών ιδιωμάτων και τύπων ορχήστρας που αναπτύσσονται.

- Ανάλυση του ρόλου της αισθητικής προσέγγισης της μουσικής και της μουσικής παιδαγωγικής και διδακτικής σε συνδυασμό με τις κοινωνικές τάσεις και αντιλήψεις που εμφανίζονται. Ανάλυση και εφαρμογή των βασικών ζητημάτων καλλιτεχνικής έκφρασης σε σχέση με το τοπικό και το υπερτοπικό υπό το πρίσμα της αισθητικής της εκτέλεσης.

- Σύνθεση της ιστορικής, φιλοσοφικής, κοινωνικής, κλπ. εξέλιξης με την διαμόρφωση των διαφόρων μοντέλων αισθητικής προσέγγισης όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα από την σχετική βιβλιογραφία. Καλλιτεχνική προσέγγιση αισθητικών εκτέλεσης στον χώρο και τον χρόνο.

- Αξιολόγηση των δεδομένων αυτών για την διατύπωση ερμηνευτικών προτάσεων μελέτης και ερμηνείας της παιδαγωγικής και διδακτικής της μουσικής με βάση την αισθητική, καθώς και για την υλοποίηση μουσικών ερμηνειών με βάση ιδιοτοπικά και ειδολογικά ιδιώματα.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση/διάλεξη που υποστηρίζεται από ανάλυση επιλεγμένων κειμένων με άξονα την αισθητική όπως εκφράζεται στον τομέα της μουσικής παιδαγωγικής και διδακτικής της μουσικής.

Ομαδική εκτέλεση μουσικών παραδειγμάτων με άξονα τον αυτοσχεδιασμό, τον πειραματισμό και τον επαναπροσδιορισμό παραδοσιακών σχημάτων στη συγχρονία.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Αισθητική της λαϊκής μουσικής - Μουσικά σύνολα IΙΙ

Διδακτική του οργάνου - Μουσική δεξιότητα VΙΙ

Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία

Ελληνική δισκογραφία - Μουσικά σύνολα ΙI

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Ζητήματα μουσικής κριτικής - Μουσικά σύνολα V

Ηχητικός πολιτισμός

Θεωρία της λαϊκής μουσικής Ι - Μουσική δεξιότητα Ι

Θεωρία της λαϊκής μουσικής ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IΙ

Λαϊκές και παραδοσιακές ορχήστρες - Μουσικά σύνολα I

Μακάμ και μορφολογία Ι - Μουσική δεξιότητα V

Μακάμ και μορφολογία ΙΙ - Μουσική δεξιότητα VΙ

Μουσικές του κόσμου

Μουσική παιδαγωγική Ι-ΙΙ

Τροπικότητα και εναρμόνιση Ι - Μουσική δεξιότητα ΙΙΙ

Τροπικότητα και εναρμόνιση ΙΙ Μουσική δεξιότητα IV

Χορός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

α) ιστορική επισκόπηση της Αισθητικής: εξετάζονται εποχές και φιλοσοφικά ρεύματα, ιδιαίτερα εκείνα στα οποία η μουσική γίνεται χώρος ανάδειξης γενικότερων φιλοσοφικών στοχασμών.

β) επιστημολογική θεμελίωση της Αισθητικής Αγωγής.

Εργαστήριο:

Έμφαση δίνεται στην αυτοσχεδιαστική πρακτική, στη βάση παραδοσιακών ή/και μοντέρνων μορφολογικών μοντέλων. Ενθαρρύνονται πρωτότυπες διασκευές και συνθέσεις. Αξιοποιείται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας των διασκευών και ενορχηστρώσεων, η διαχείριση των επιτελέσεων μουσικών συνόλων. Αναλύονται προβλήματα αισθητικής που σχετίζονται με τις πρακτικές αυτές.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Alprerson P.A. (ed.), (): What is Music? An Introduction to the Philosophy of Music, Haven Publications, New York 1987

Aiello R. Sloboda J. A., Musical perceptions, Oxford University Press, New York 1994

Barthes R., L’obvie et l’obtus, Seuil, Paris 1982

Beardsley M.C., Ιστορία των αισθητικών θεωριών: από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Νεφέλη, Αθήνα 1989

Elliott D., Music Matters. A new Philosophy of Music Education, Oxford University Press, New York 1995

Frith S., Performing rites: evaluating popular music, Oxford University Press, Oxford 1996

Middleton R., Voicing the popular: on the subjects of popular music, Routledge, New York 2006

Reimer B., A Philosophy of Music Education. Advancing the Vision, Prentice Hall, New Jersey 2003

Dahlhaus C., Αισθητική της μουσικής, Στάχυ, Αθήνα 2000

Hanslick E., Για το ωραίο στη μουσική, Εξάντας, Αθήνα 2003

Βούλγαρης Ε., Βανταράκης Β., Το αστικό λαϊκό τραγούδι στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Σμυρναίικα και πειραιώτικα ρεμπέτικα 1922-1940, ΤΛΠΜ, Fagotto, Αθήνα 2006

Τσαρδάκας Α., Το κανονάκι στις 78 στροφές, ΤΛΠΜ, Fagotto, Αθήνα 2008

Τσιαμούλης Χρ., Ερευνίδης Π., Ρωμηοί συνθέτες της Πόλης: 17oς-20oς αι., Δόμος, Αθήνα 1998

Μαθησιακές Ασκήσεις

Κατ’ οίκον μελέτη και ανάλυση μουσικών κειμένων και κριτικών σημειωμάτων που δίδονται στην τάξη.

Κατ’ οίκον ακρόαση, ανάλυση και σπουδή μουσικών παραδειγμάτων από την ενδεικτική δισκογραφία που δίδεται στην τάξη.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με συμμετοχή των φοιτητών συζήτηση και ομαδική μουσική εκτέλεση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολογείται η κατανόηση όλων των ζητημάτων που αφορούν την αισθητική ανάλυση (Θεωρία), καθώς και η ικανότητα ερμηνευτικής προσέγγισης και εκτέλεσης μουσικών κομματιών από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονου ρεπερτορίου με έμφαση στη σύνθεση, την ενορχήστρωση και τον αυτοσχεδιασμό (Εργαστήριο).

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish