Θεωρία της λαϊκής μουσικής Ι - Μουσική δεξιότητα I

Τίτλος Μαθήματος

Θεωρία της λαϊκής μουσικής Ι - Μουσική δεξιότητα I

Κωδικός Μαθήματος

MUS1010

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 6 ώρες/εβδομάδα, (2 θεωρία + 2 άσκηση + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

1ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

7 (4+3)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της ιστορίας και εξέλιξης των συστημάτων θεωρίας και σημειογραφίας που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και καταγραφή του μουσικού φαινομένου. Γνώση της ιστορίας και εξέλιξης του εκάστοτε οργάνου δεξιότητας.

- Κατανόηση των επιμέρους μεθόδων ανάλυσης και καταγραφής στο δυτικό θεωρητικό μοντέλο. Κατανόηση της θέσης και του ρόλου του εκάστοτε οργάνου δεξιότητας σε ιδιώματα της Ανατολικής Μεσογείου

- Εφαρμογή όλων των βασικών στοιχείων θεωρίας και σημειογραφίας πάνω στο όργανο δεξιότητας. Ανάπτυξη ικανότητας μουσικής γραφής και ανάγνωσης

- Ανάλυση των επιμέρους τεχνικών μουσικών στοιχείων που συνθέτουν την νεοελληνική μουσική πραγματικότητα

- Σύνθεση γνώσεων από τα πεδία μουσικής θεωρίας και πράξης με σκοπό την βαθύτερη κατανόηση των πολύπλοκων προφορικών παραδόσεων της Ανατολικής Μεσογείου

- Αξιολόγηση των δεδομένων αυτών για την διατύπωση των ιδιαίτερων προβλημάτων που προκύπτουν κατά την προσπάθεια ανάλυσης και καταγραφής προφορικών παραδόσεων.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση/διάλεξη που υποστηρίζεται από xρήση μουσικών οργάνων, εποπτικών και κυρίως ακουστικών μέσων καθώς και ειδικών λογισμικών για την ανάλυση μελωδικών παραδειγμάτων

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Αισθητική και παιδαγωγική - Μουσικά σύνολα IV

Αισθητική της λαϊκής μουσικής - Μουσικά σύνολα IΙΙ

Διδακτική του οργάνου - Μουσική δεξιότητα VΙΙ

Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία

Ελληνική δισκογραφία - Μουσικά σύνολα ΙI

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Ζητήματα μουσικής κριτικής - Μουσικά σύνολα V

Θεωρία της λαϊκής μουσικής ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IΙ

Λαϊκές και παραδοσιακές ορχήστρες - Μουσικά σύνολα I

Μακάμ και μορφολογία Ι - Μουσική δεξιότητα V

Μακάμ και μορφολογία ΙΙ - Μουσική δεξιότητα VΙ

Μουσική παιδαγωγική Ι-ΙΙ

Στοιχεία ακουστικής & Οργανοποιία

Τροπικότητα και εναρμόνιση Ι - Μουσική δεξιότητα ΙΙΙ

Τροπικότητα και εναρμόνιση ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IV

Χορός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

Γενικά εισαγωγικά στοιχεία µουσικής σηµειογραφίας. Διαστήµατα. Κλίµακες τονικού συστήματος. Γενικά στοιχεία αρμονίας και συγχορδιών. Γενικά στοιχεία ρυθμολογίας.

Άσκηση:

Ζητήματα μελωδικού και ρυθμικού σολφέζ - ντικτέ και εξάσκηση στην ανάγνωση παρτιτούρας. Ανάγνωση παρτιτούρων οδηγών και ρυθμικών σχημάτων. Εκτέλεση διαστημάτων και κλιμάκων στη φωνή. Εξάσκηση σε θέματα μουσικής σημειογραφίας.

Εργαστήριο: Γνωριμία με το όργανο. Γενικές αρχές οργανικής εκτέλεσης. Κούρδισμα (tuning), θέση οργάνου. Επιμέλεια της φυσικής κατάστασης του οργάνου. Ασκήσεις τεχνικής εκτέλεσης και ανεξαρτησίας χεριών. Στοιχειώδης εφαρμογή κλιμάκων από διάφορες θέσεις, σε όλη την έκταση του οργάνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Διαμάντης Γ., H κλασική θεωρία της μουσικής, Φ. Nάκας, Aθήνα 1988

Kαμπανάς Γ., Θεωρία της μουσικής σημειογραφίας, Kαστανιώτης, Aθήνα 1989

Παύλου Λ., Το τουμπελέκι και οι ρυθμοί μέσα από τους χορούς, τα τραγούδια και τους οργανικούς σκοπούς, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής - Fagotto, Άρτα – Αθήνα 2006

Καλαϊτζίδης Κ., Το ούτι, τόμος Α΄, Εν Χορδαίς, Θεσ/νίκη 1996

Tσιαμούλης Xρ., Eρευνίδης Π., Ρωμηοί συνθέτες της Πόλης, Δόμος, Αθήνα 1998

Μιχαλάκης Μ., Μέθοδος Μπουζουκιού, Φαγκότο, Αθήνα 2000

Μυστακίδης Δ., Το λαούτο, Εν Χορδαίς, Θεσσαλονίκη 2005

Peter N., Learning to Read Music, How To Books Ltd, Oxford 2005

Μαθησιακές Ασκήσεις

Κατ’ οίκον μελέτη ασκήσεων που δίδονται στην τάξη και αφορούν στην ανάγνωση παρτιτούρας και την εξάσκηση σε σολφέζ, ντικτέ και εκτέλεση όλων των βασικών κλιμάκων και συγχορδιών.

Κατ’ οίκον μελέτη πάνω στο όργανο ασκήσεων και μελωδικών κομματιών του ιδιαίτερου ρεπερτορίου του οργάνου δεξιότητας, ο βαθμός δυσκολίας των οποίων αυξάνεται ανάλογα με το εξάμηνο.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με συμμετοχή των φοιτητών, συζήτηση και εξάσκηση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (ξεχωριστά για την θεωρία και την άσκηση). Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης των στοιχείων θεωρίας και σημειογραφίας που διδάσκονται στο μάθημα (Θεωρία), καθώς και η ικανότητα στην δι' ακοής αναγνώρισή τους (Άσκηση).

Στο Εργαστήριο αξιολογείται η αποκτηθείσα δεξιότητα στο όργανο σε επίπεδο τεχνικής και ύφους καθώς και η ικανότητα απόδοσης όλων των βασικών στοιχείων θεωρίας και σημειογραφίας που διδάχθηκαν στο θεωρητικό σκέλος (οι απαιτήσεις αυξάνονται προοδευτικά ανάλογα με το εξάμηνο)

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish