Ζητήματα μουσικής κριτικής - Μουσικά σύνολα V

Τίτλος Μαθήματος

Ζητήματα μουσικής κριτικής - Μουσικά σύνολα V

Κωδικός Μαθήματος

MUS7132

Τύπος Μαθήματος

Υποχρεωτικό, 4 ώρες/εβδομάδα, (2 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

7ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

6 (3+3)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της ιστορίας, της πορείας και εξέλιξης της μουσικής κριτικής η οποία είχε και έχει ως αναφορά τον Ελλαδικό χώρο με έμφαση στη λαϊκή μουσική.

- Κατανόηση όλων των τεχνικών συγγραφής ενός κριτικού σημειώματος, των ιδεολογικών αντιλήψεων όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα από τα κριτικά κείμενα, καθώς και των αισθητικών αντιλήψεων εκτέλεσης οι οποίες ορίζουν το λαϊκό τραγούδι από τον 19ο αι. και μετά.

- Εφαρμογή των προσεγγίσεων αυτών στις αναλύσεις και επανερμηνείες των κριτικών κειμένων. Ταξινόμηση και οριοθέτηση των διαφορετικών ιδιωμάτων και τύπων ορχήστρας που αναπτύσσονται.

- Ανάλυση του ρόλου των κριτικών κειμένων στα πλαίσια της υποδοχής και αποδοχής της μουσικής έκφρασης. Ανάλυση και εφαρμογή των βασικών ζητημάτων καλλιτεχνικής έκφρασης σε σχέση με το τοπικό και το υπερτοπικό υπό το πρίσμα της αισθητικής της εκτέλεσης.

- Σύνθεση της ιστορικής, κοινωνικής, οικονομικής κλπ. πραγματικότητας με την διαμόρφωση και εξέλιξη των διαφόρων ιδεολογικών προσεγγίσεων όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα από τα κριτικά σημειώματα. Καλλιτεχνική προσέγγιση αισθητικών εκτέλεσης στον χώρο και τον χρόνο.

- Αξιολόγηση των δεδομένων αυτών για την διατύπωση ερμηνευτικών προτάσεων μελέτης και ερμηνείας των κειμένων μουσικής κριτικής σε σχέση με την εξέλιξη της λαϊκής μουσικής, καθώς και για την υλοποίηση μουσικών ερμηνειών με βάση ιδιοτοπικά και ειδολογικά ιδιώματα.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση/διάλεξη που υποστηρίζεται από ανάγνωση και ανάλυση επιλεγμένων μουσικών κριτικών. Ομαδική εκτέλεση μουσικών παραδειγμάτων με γνώμονα την μουσική γεωγραφία, τα είδη μουσικής και την ορχηστρική τυπολογία.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Αισθητική & παιδαγωγική - Mουσικά σύνολα ΙV

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Αισθητική και παιδαγωγική - Μουσικά σύνολα IV

Αισθητική της λαϊκής μουσικής - Μουσικά σύνολα IΙΙ

Διδακτική του οργάνου - Μουσική δεξιότητα VΙΙ

Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία

Ελληνική δισκογραφία - Μουσικά σύνολα ΙI

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Ηχητικός πολιτισμός

Θεωρία της λαϊκής μουσικής Ι - Μουσική δεξιότητα Ι

Θεωρία της λαϊκής μουσικής ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IΙ

Λαϊκές και παραδοσιακές ορχήστρες - Μουσικά σύνολα I

Μακάμ και μορφολογία Ι - Μουσική δεξιότητα V

Μακάμ και μορφολογία ΙΙ - Μουσική δεξιότητα VΙ

Μουσικές του κόσμου

Μουσική παιδαγωγική Ι-ΙΙ

Τροπικότητα και εναρμόνιση Ι - Μουσική δεξιότητα ΙΙΙ

Τροπικότητα και εναρμόνιση ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IV

Χορός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

Η μουσική κριτική ως πηγή μουσικής ιστοριογραφίας στην Ελλάδα. Σχέσεις μουσικής κριτικής και αισθητικής της μουσικής. Ανάλυση των τεχνικών συγγραφής και παρουσίασης μιας μουσικής κριτικής. Παρουσίαση κριτικών κειμένων από εφημερίδες, περιοδικά, ειδικές εκδόσεις, ένθετα δίσκων. Αναλύονται κείμενα σημαντικών ελλήνων μουσικοκριτικών βάσει ιστορικής προσέγγισης τόσο από τον χώρο της λόγιας ελληνικής μουσικής όσο και απ’ αυτόν της λαϊκής. Τα κείμενα δισκοκριτικής ως χώρος διαμόρφωσης αισθητικών αντιλήψεων σε σχέση με το δημοτικό και το λαϊκό τραγούδι.

Εργαστήριο:

Οι σπουδαστές εξασκούνται στις εκτελέσεις κομματιών ενός ειδικού ή ευρύτερου ρεπερτορίου, και εντάσσονται σε μικρά ή μεγαλύτερα μουσικά σύνολα πολυποίκιλων οργανικών συνδυασμών. Εξασκούνται παράλληλα στην γρήγορη ανάγνωση παρτιτούρων «οδηγών» καταγεγραμμένων μουσικών θεμάτων του λαϊκού ρεπερτορίου, διασκευών του ή και πρωτότυπων ενορχηστρώσεων. Οι απαιτήσεις σε επίπεδο δεξιότητας και απόδοσης ύφους διαφοροποιούν τα επίπεδα του μαθήματος. Αναλύονται μουσικά κομμάτια, ακουστικά και σε μορφή μουσικού κειμένου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Calvocoressi D., The principles and methods of musical criticism, Λονδίνο 1930

Machabey A., Traité de la critique musicale, RichardMasse, Παρίσι 1946

Βλησίδης Κ., Σπάνια κείμενα για το ρεμπέτικο, Εκδ. Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 2006

Βούλγαρης Ε., Βανταράκης Β., Το αστικό λαϊκό τραγούδι στην Ελλαδα του Μεσοπολέμου σμυρναίικα και πειραιώτικα ρεμπέτικα 1922-1940, ΤΛΠΜ, Fagotto, Αθήνα 2006

Δούνιας Μ., Μουσικοκριτικά, Εστία, 1964

Λιάβας Λ., Κείμενα μουσικοκριτικής και δισκοκριτικής στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία

Παπαδάκης Γ., Κείμενα μουσικοκριτικής και δισκοκριτικής στο περιοδικό Δίφωνο και στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία

Τσαρδάκας Α., Το κανονάκι στις 78 στροφές, ΤΛΠΜ, Fagotto, Αθήνα 2008

Τσιαμούλης Χρ., Ερευνίδης Π., Ρωμηοί συνθέτες της Πόλης: 17oς-20oς αι., Δόμος, Αθήνα 1998

Μαθησιακές Ασκήσεις

Κατ’ οίκον μελέτη και ανάλυση κειμένων μουσικής κριτικής που δίδεται στην τάξη. Κατ’ οίκον ακρόαση, ανάλυση και σπουδή μουσικών παραδειγμάτων από την ενδεικτική δισκογραφία που δίδεται στην τάξη.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με συμμετοχή των φοιτητών συζήτηση και ομαδική μουσική εκτέλεση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολογείται η κατανόηση όλων των ζητημάτων που αφορούν την μελέτη και επιστημονική αξιοποίηση των κειμένων μουσικής κριτικής (Θεωρία), καθώς και η ικανότητα ερμηνευτικής προσέγγισης και εκτέλεσης μουσικών κομματιών από ένα ευρύ φάσμα λαϊκού ρεπερτορίου (Εργαστήριο).

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish