Πτυχιακή εργασία

Η Πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτική και εκπονείται κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών. Προετοιμάζεται ωστόσο διεξοδικά ένα εξάμηνο νωρίτερα, στο πλαίσιο της Άσκησης του μαθήματος Μεθοδολογία της έρευνας.

Στόχος της Πτυχιακής εργασίας είναι να πραγματοποιήσει ο φοιτητής μια πλήρη έρευνα, σε όλα της τα στάδια, από την συλλογή του πρωτογενούς υλικού ως την έντυπή της παρουσίαση. Το θέμα δεν είναι απαραίτητο να είναι πρωτότυπο. Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία του είναι προϊόν σύνθεσης, και όχι απλά παράθεσης πληροφοριών. Μπορεί να αφορά τόσο πρωτογενές υλικό, που προέκυψε από επιτόπια έρευνα ή που εντοπίστηκε σε κάποιο αρχείο, όσο και θεωρητικό προβληματισμό σχετικό με το αντικείμενο σπουδών. 

Η πτυχιακή εργασία έχει τελικά έντυπη μορφή και δεν μπορεί να υποκατασταθεί π.χ. από καλλιτεχνικό έργο. Το Τμήμα ΛΠΜ μπορεί να υποστηρίζει την δημοσίευση διακεκριμένων εργασιών.

 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά:

Μέγεθος:

50 σελ. κειμένου κατ’ ελάχιστο. Στον αριθμό αυτόν των σελίδων δεν περιλαμβάνονται τα παραρτήματα (που περιέχουν λ.χ. αναδημοσιευόμενα κείμενα, στατιστικούς πίνακες κλπ.) και οι σελίδες περιεχομένων, βιβλιογραφίας, ευρετηρίων κλπ.

Βιβλιογραφία:

Ελάχιστος αριθμός τίτλων = 30.

Στη βιβλιογραφία τα έργα καταχωρίζονται κατ’ απόλυτη αλφαβητική τάξη του επωνύμου των συγγραφέων. Μετά το επώνυμο ακολουθεί το όνομα ή τα αρχικά του συγγραφέα.

Τα ελληνικά έργα καταχωρίζονται μαζί, τα ξενόγλωσσα μαζί.

Στη βιβλιογραφία καταχωρίζονται μόνο τα έργα και οι πηγές που συμβουλεύτηκε ο φοιτητής.

Στις σημειώσεις, ακολουθούμε με συνέπεια το σύστημα που έχουμε επιλέξει και δεν

παραλείπουμε κανένα από τα βασικά στοιχεία ταυτότητας του βιβλίου (συγγραφέα, τίτλο, εκδότη, πόλη, έτος έκδοσης).

Μορφή:

Οι εργασίες κατατίθενται δακτυλογραφημένες στη μία όψη του χαρτιού, σε διάστιχο 1,5 με πλήρη στοίχιση, περιθώριο 2 εκ. δεξιά, 4 εκ. αριστερά, 2,5 εκ. πάνω και 2,5 εκ. κάτω. Το μέγεθος των χαρακτήρων του κειμένου θα πρέπει να είναι 12 pt για μια γραμματοσειρά τύπου Times New Roman.

Είναι απαραιτήτως βιβλιοδετημένες με θερμοκόληση ή άλλο τρόπο στέρεης συρραφής των φύλλων. Δεν γίνονται δεκτές εργασίες που υποβάλλονται σε φάκελο με ελάσματα, δεμένες με σπιράλ, συρραμένες με σύρμα κλπ.

Εξώφυλλο:

Στο εξώφυλλο αποφεύγουμε εικόνες, χρώματα, υπερμεγέθεις τίτλους και εκκεντρικούς γραφισμούς.

Τυπική εμφάνιση είναι αυτή που ακολουθεί:ptychiakiEXO

Ποσότητα:

4 αντίτυπα, από ένα για τον επόπτη και τους δύο εξεταστές και ένα για την Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

Η πτυχιακή είναι ένα είδος «δημοσιεύματος», το οποίο μπορεί να συμβουλευτεί οποιοσδήποτε, σαν να ήταν βιβλίο, μόνο που αυτό γίνεται αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό πλαίσιο.


 
ΕλληνικάEnglish