Πρακτική άσκηση

Η Πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και καταλαμβάνει όλο το 8ο εξάμηνο σπουδών.

Στόχος της Πρακτικής άσκησης είναι να αποκτήσει ο φοιτητής τις απαραίτητες γνώσεις και μια πρώτη εμπειρία γύρω από το γνωστικό αντικείμενο εξειδίκευσής του σε ρεαλιστικές εργασιακές συνθήκες.

Η πρακτική άσκηση, ανάλογα με τις επιλογές ειδίκευσης που έχει κάνει ο φοιτητής, συνίσταται σε εξάμηνη απασχόληση σε σχετικά με την λαϊκή και παραδοσιακή μουσική εκπαιδευτήρια και σχολεία, σε σχετικά με τον λαϊκό χορό εκπαιδευτήρια, σχολεία και πολιτιστικούς συλλόγους, σε εργαστήρια κατασκευής λαϊκών οργάνων, σε τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς ή έντυπα μέσα με αντικείμενο την λαϊκή και παραδοσιακή μουσική, σε εκδοτικούς οίκους και δισκογραφικές εταιρίες, σε κέντρα και φορείς διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, σε κέντρα και φορείς διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, σε επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα με θέμα τον λαϊκό πολιτισμό, σε ερευνητικά κέντρα κ.α.

Βλ. σχετικές σελίδες

 
ΕλληνικάEnglish