Ψηφιακός ήχος

Τίτλος Μαθήματος

Ψηφιακός ήχος

Κωδικός Μαθήματος

MUS5530

Τύπος Μαθήματος

Επιλογής Υποχρεωτικό, 4 ώρες/εβδομάδα, (2 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

5ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

5 (3+2)

Καθηγητής (ες)

Τάσος Κολυδάς 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της ιστορίας και εξέλιξης της τεχνολογίας η οποία αφορά στην επεξεργασία του ήχου και ειδικότερα του ψηφιακού.

- Κατανόηση όλων των ιδιαιτεροτήτων των τεχνολογικών δυνατοτήτων για την ψηφιοποίηση και την επεξεργασία του ήχου. Κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η νέα ψηφιακή και ηλεκτρονική τεχνολογία.

- Εφαρμογή όλων των δυνατοτήτων που προσφέρονται από την τεχνολογία στο πεδίο της ψηφιοποίησης μουσικών αρχείων και δεδομένων, καθώς και στις βελτιώσεις παλιότερων και σπάνιων ηχογραφήσεων.

- Ανάλυση των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών ειδικών συσκευών οι οποίες καθορίζουν την διαδικασία επεξεργασίας του ψηφιακού ήχου.

- Σύνθεση των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων για την καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει οι νέες τεχνολογίες για την επεξεργασία αρχείων ήχου.

- Αξιολόγηση των δεδομένων αυτών για την διατύπωση νέων πρακτικών επίλυσης μιας σειράς ζητημάτων που αφορούν στην αναβάθμιση της ποιότητας του ήχου, στον καθαρισμό παλαιών αναλογικών αρχείων ήχου και στην διαδικασία της ψηφιοποίησης γενικότερα.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση/διάλεξη που υποστηρίζεται από επισκόπηση θεωρητικών ζητημάτων που αφορούν στην ψηφιοποίηση και επεξεργασία μουσικών αρχείων και εξάσκηση πάνω σε ειδικά σχετικά ζητήματα.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Μουσική καταγραφή

Μουσική πληροφορική

Ο κώδικας midi στη μουσική πληροφορική

Τεχνικές ηχοληψίας & ηχογράφησης

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

Τεχνικές ψηφιοποίησης ήχου. Λογισμικά ψηφιοποίησης ήχου. Αποθορυβοποίηση ήχου. Συμπίεση ήχου.

Εργαστήριο:

Εφαρμογές ψηφιοποίησης ήχου μέσω της χρήσης μιας σειράς ειδικών λογισμικών που αφορούν στην ψηφιακή ηχογράφηση, στο mastering, στην αποθορυβοποίηση, στις τεχνικές προσθήκης εφέ.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Bob Katz (2002). Mastering audio: the art and the science. Oxford: Focal

Chappell J. (2003). Digital home recording: tips, techniques, and tools for home studio production / editor. San Francisco: Backbeat Books

David Miles Huber, Robert E. Runstein (2005). Modern Recording Technigues. Amsterdam: Focal Elsevier

Francis Rumsey (2005). Desktop audio technology: digital audio and midi principles. Oxford: Focal

Peter McIan and Larry Wichman (1988). The musician's guide to home recording: how to make great recording's at home from cassette portastudios to digital multitrackers. New York: Amsco

Xαδέλλης Λ., Ήχος - μουσική και τεχνολογία, Σύγχρονη Mουσική, Aθήνα 1992

Μαθησιακές Ασκήσεις

Κατ’ οίκον μελέτη ειδικών ασκήσεων που δίδονται στην τάξη.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με συμμετοχή των φοιτητών, συζήτηση και εξάσκηση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολογείται η κατανόηση όλων των ζητημάτων που αφορούν στη ψηφιοποίηση και επεξεργασία μουσικών αρχείων (Θεωρία), καθώς και η ικανότητα χειρισμού και ελέγχου ειδικών συσκευών και λογισμικών για την υλοποίηση της ψηφιοποίησης και επεξεργασίας μουσικών αρχείων (Εργαστήριο).

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 

 
ΕλληνικάEnglish