Χορός και κοινωνία

Τίτλος Μαθήματος

Xορός και κοινωνία

Κωδικός Μαθήματος

MUS7532

Τύπος Μαθήματος

Επιλογής Υποχρεωτικό, 5 ώρες/εβδομάδα (3 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

7ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

5 (3+2)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση και κατανόηση του ρόλου του χορού εντός των διαδικασιών διαμόρφωσης συλλογικότητας στην νεοελληνική πραγματικότητα.

- Εφαρμογή και ανάλυση σε μελέτες περιπτώσεων.

- Σύνθεση των παρατηρήσεων με στόχο αξιολόγηση και ερμηνεία.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική μέθοδος με χρήση οπτικοακουστικού υλικού - Βιωματική προσέγγιση

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Χορός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Ανθρωπολογία της μουσικής

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Μουσικές ταυτότητες

Χορός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Πολιτισμικά συμφραζόμενα όπως αναγιγνώσκονται γύρω από περιπτωσιολογία σχετική με τους ελληνικούς χορούς. Κοινωνικές λειτουργικότητες.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Lawler L. B. Ο χορός στην αρχαία Ελλάδα, μετάφραση Μ. Δημητριάδου-Ψαροπούλου, επιμ. έκδ. Θ. Μ. Προβατάκης, Αθήνα: Εκπολιτιστικό Σωματείο Ελληνικών Χορών. Κέντρο Παραδοσιακού χορού, 1984

Παναγιωτοπούλου Α., Ελληνικός χορός, το χορολογικό φαινόμενο της επαρχίας Δωρίδας, Τέλεθρον, Αθήνα 1995

Σαχινίδης Κ., Κοινωνική λειτουργία του παραδοσιακού χορού στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, Κέντρο Ελληνικού Χορού και Λαϊκού Πολιτισμού, Αθήνα 1995

Χουρμουζιάδης Ν., Περί χορού: ο ρόλος του ομαδικού στοιχείου στο αρχαίο δράμα, Καστανιώτης, Αθήνα 1998

Μαθησιακές Ασκήσεις

Ομαδικές εργασίες και προφορικές παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Διαδραστική μέθοδος - Βιωματική προσέγγιση

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish