Τεχνικές ηχοληψίας & ηχογράφησης

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνικές ηχοληψίας & ηχογράφησης

Κωδικός Μαθήματος

MUS5330

Τύπος Μαθήματος

Επιλογής Υποχρεωτικό, 5 ώρες/εβδομάδα, (3 θεωρία + 2 εργαστήριο)

Επίπεδο Μαθήματος

Προπτυχιακό

Εξάμηνο Σπουδών

5ο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

5 (3+2)

Καθηγητής (ες)

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Γνώση της ιστορίας και εξέλιξης της τεχνολογίας η οποία αφορά στην ηχοληψία και ηχογράφηση μουσικών οργάνων. Όργανα ακουστικά όργανα ηλεκτρικά, όργανα ψηφιακά.

- Κατανόηση όλων των ιδιαιτεροτήτων της ηχοληψίας και ηχογράφησης μουσικών οργάνων. Κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η νέα ψηφιακή και ηλεκτρονική τεχνολογία.

- Εφαρμογή όλων των δυνατοτήτων που προσφέρονται από την τεχνολογία στο πεδίο της ηλεκτρικής ενίσχυσης της έντασης, της ηχοληψίας και ηχογράφησης των μουσικών οργάνων με έμφαση στα λαϊκά μουσικά όργανα.

- Ανάλυση των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών ειδικών συσκευών οι οποίες καθορίζουν την διαδικασία ηχοληψίας και ηχογράφησης.

- Σύνθεση των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων για την καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία ηχοληψίας και ηχογράφησης για τις σύγχρονες ανάγκες της μουσικής επιτέλεσης.

- Αξιολόγηση των δεδομένων αυτών για την διατύπωση νέων πρακτικών επίλυσης μιας σειράς ζητημάτων που αφορούν στην αναβάθμιση της ποιότητας της ηχοληψίας και ηχογράφησης ειδικότερα στον τομέα των λαϊκών μουσικών οργάνων.

Τρόπος Διδασκαλίας

Διαδραστική παρουσίαση/διάλεξη που υποστηρίζεται από επισκόπηση θεωρητικών ζητημάτων που αφορούν στην ηχοληψία και ηχογράφηση λαϊκών μουσικών οργάνων και εξάσκηση πάνω σε ειδικά σχετικά ζητήματα.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

Συνιστώμενα Μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών

Ζητήματα ελληνικής μουσικής Ι-ΙΙΙ

Μουσική πληροφορική

Ο κώδικας midi στη μουσική πληροφορική

Στοιχεία ακουστικής και οργανοποιία

Ψηφιακός ήχος

Περιεχόμενο Μαθημάτων

Θεωρία:

• Ανάλυση των μονάδων μέτρησης ακουστικών και ηλεκτρικών μεγεθών που συναντώνται σε όλη την αλυσίδα καταγραφής αναπαραγωγής (DB, Dbu, DBm, DBv, DBr, DBspl, DBfs)

• Ερμηνεία χαρακτηριστικών των μικροφώνων και του λοιπού εξοπλισμού, κριτήρια επιλογής.

• Ανάλυση των μεθόδων ηχογράφησης που χρησιμοποιούνται σήμερα και στο παρελθόν σε συνθήκες studio και live.

• Εκμάθηση των περιφερειακών συσκευών που χρησιμοποιούνται στην καταγραφή - αναπαραγωγή ενός μουσικού συμβάντος (compressors, limiters, gates, effect units, preamplifiers, exiters, hard disk recorders, dat, adat κλπ.).

• Ψηφιακή τεχνολογία και αξιοποίησή της στον τομέα της ηχογράφησης.

Εργαστήριο:

•Εκμάθηση των μεγεθών που σχετίζονται με την μηχανική ήχου, γνωριμία με computer basis software ανάλυσης χώρων και συνθηκών ηχογράφησης (FFT analysis, transfer function, impulse response, reverbration time).

•Εφαρμογή στην πράξη των τεχνικών ηχογράφησης που περιγράφηκαν στη θεωρία.

•Εκμάθηση στην πράξη της λειτουργίας των συσκευών που σχετίζονται με την ηχογράφηση.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Bursch P., Keusgen K.D., Eρασιτεχνική ηχογράφηση, Φαγκότο, Aθήνα 1991

Huber D.M., Williams P., Professional Microphone Techniques, Mixbooks 1999

Xαδέλλης Λ., Ήχος - μουσική και τεχνολογία, Σύγχρονη Mουσική, Aθήνα 1992

Δώδης Δ., Hχοληψία, Ίων, Aθήνα 1995

Παπανικολάου Γ., Tεχνολογία ηχογραφήσεων, University Studio Press, Θεσ/νίκη 1991

Μαθησιακές Ασκήσεις

Κατ’ οίκον μελέτη ειδικών ασκήσεων που δίδονται στην τάξη.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το μάθημα στηρίζεται σε τριμερή διδασκαλία, με συμμετοχή των φοιτητών, συζήτηση και εξάσκηση.

Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Αξιολογείται η κατανόηση όλων των ζητημάτων που αφορούν τnν ηχοληψία και την ηχογράφηση (Θεωρία), καθώς και η ικανότητα χειρισμού και ελέγχου ειδικών συσκευών για την υλοποίηση της ηχοληψίας και ηχογράφησης (Εργαστήριο).

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

 
ΕλληνικάEnglish