Πρόγραμμα σπουδών ανά έτος

Έτος 1ο

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΧΑΡΑ-ΚΤΗΡΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ

ΦΕ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΔΜ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΕΡΓΑ-ΣΤΗΡΙΟ

ΦΕ ΕΡΓΑ-ΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΜ ΕΡΓΑ-ΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΕ / εβδομάδα

 

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

 

MUS1010

Θεωρία της λαϊκής μουσικής Ι -Μουσική δεξιότητα Ι

Υ

2

2

8

4

2

2

3

6

7

 

MUS1110

Στοιχεία ακουστικής - Οργανοποιία

Υ

2

 

6

2

2

2

3

4

5

 

MUS1210

Eισαγωγή στην εθνομουσικολογία

Υ

2

 

6

3

2

2

3

4

6

 

MUS1312

Λόγια δυτική μουσική

Υ

3

 

9

3

2

2

3

5

6

 

MUS1412

Ιστορία και πολιτισμοί

Υ

3

2

11

4

2

2

2

7

6

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

4

40

 

10

10

 

26

30

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

 

MUS2012

Θεωρία της λαϊκής μουσικής ΙΙ - Μουσική δεξιότητα ΙΙ

Υ

2

2

8

4

2

3

3

6

7

 

MUS2110

Μουσική πληροφορική

Υ

2

 

6

3

2

2

3

4

6

 

MUS2220

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής Ι

Υ

3

 

9

4

2

2

3

5

7

 

MUS2310

Στοιχεία βυζαντινής μουσικής - Ψαλτική

Υ

3

 

9

3

2

3

2

5

5

 

MUS2430

Ηχητικός πολιτισμός

Υ

2

 

6

3

2

2

2

4

5

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

2

38

 

10

12

 

24

30

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτος 2ο

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΧΑΡΑ-ΚΤΗΡΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ

ΦΕ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΔΜ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΕΡΓΑ-ΣΤΗΡΙΟ

ΦΕ ΕΡΓΑ-ΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΜ ΕΡΓΑ-ΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΕ / εβδομάδα

 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

MUS3012

Τροπικότητα και εναρμόνιση Ι - Μουσική δεξιότητα ΙΙΙ

Υ

2

2

8

4

2

3

3

6

7

 

MUS3122

Λαϊκές & παραδοσιακές ορχήστρες - Μουσικά σύνολα Ι

Υ

2

 

6

3

2

3

3

4

6

 

MUS3212

Μουσική καταγραφή

Υ

3

 

9

3

2

2

2

5

5

 

MUS3310

Μουσική παιδαγωγική I

Υ

2

2

8

4

2

2

3

6

7

 

 

Επιλογή από την ομάδα Α: Ιστορία, πολιτική, θεσμοί & οικονομία

ΕΥ

3

 

9

5

 

 

 

3

5

 

       MUS3444

Ιστορία των θεσμών του Ελληνικού κράτους

MUS3544

Διοικητικοί & οικονομικοί μηχανισμοί στα Βαλκάνια (15ος-20ός αι.)

MUS3644

Νέος Ελληνισμός: πολιτική ιστορία, ιδεολογία και νομοθεσία

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

4

40

 

8

10

 

24

30

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

MUS4022

Τροπικότητα και εναρμόνιση ΙΙ - Μουσική δεξιότητα ΙV

Υ

2

2

8

3

2

2

3

6

6

 

MUS4122

Ελληνική δισκογραφία - Μουσικά σύνολα ΙI

Υ

2

 

6

3

2

2

3

4

6

 

MUS4220

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής ΙI

Υ

3

 

9

3

2

2

4

5

7

 

MUS4310

Μουσική παιδαγωγική II

Υ

2

2

8

4

2

2

2

6

6

 

MUS4422

Ανθρωπολογία της μουσικής

Υ

3

 

9

3

2

2

2

5

5

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

4

40

 

10

10

 

26

30

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτος 3ο

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΧΑΡΑ-ΚΤΗΡΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ

ΦΕ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΔΜ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΕΡΓΑ-ΣΤΗΡΙΟ

ΦΕ ΕΡΓΑ-ΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΜ ΕΡΓΑ-ΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΕ / εβδομάδα

 

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

 

MUS5022

Μακάμ και μορφολογία Ι - Μουσική δεξιότητα V

Υ

2

2

9

4

2

3

3

6

7

 

MUS5122

Αισθητική της λαϊκής μουσικής - Μουσικά σύνολα ΙIΙ

Υ

2

 

6

3

2

3

3

4

6

 

MUS5230

Λόγια μουσική της Ανατολής

Υ

2

 

6

3

2

3

3

4

6

 

 

Επιλογή από την ομάδα Β: Μουσική & τεχνολογία

ΕΥ

2

 

6

3

2

2

2

4

5

 

MUS5330

Τεχνικές ηχοληψίας και ηχογράφησης

MUS5430

Ο κώδικας midi στη μουσική πληροφορική

MUS5530

Ψηφιακός ήχος

MUS5622

Χορός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός

Υ

3

 

9

3

2

3

3

5

6

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

11

2

36

 

10

14

 

23

30

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

MUS6022

Μακάμ και μορφολογία ΙΙ - Μουσική δεξιότητα VΙ

Υ

2

2

8

4

2

3

3

6

7

 

MUS6132

Αισθητική & παιδαγωγική - Μουσικά σύνολα ΙV

Υ

3

 

8

3

2

2

3

5

6

 

MUS6220

Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής ΙΙΙ

Υ

3

 

9

4

3

3

3

6

7

 

MUS6331

Ιστορική τεκμηρίωση & μουσική έρευνα

Υ

3

2

9

5

 

 

 

5

5

 

 

Επιλογή από την ομάδα Γ: Επικοινωνία & διαχείριση

ΕΥ

2

 

6

3

2

2

2

4

5

 

MUS6440

Πολιτιστική διαχείριση

MUS6540

Μουσική παραγωγή

MUS6640

ΜΜΕ και μουσική

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

13

4

40

 

9

10

 

26

30

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτος 4ο

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΧΑΡΑ-ΚΤΗΡΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ

ΦΕ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΔΜ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΕΡΓΑ-ΣΤΗΡΙΟ

ΦΕ ΕΡΓΑ-ΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΜ ΕΡΓΑ-ΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΕ / εβδομάδα

 

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

MUS7032

Διδακτική του οργάνου - Μουσική δεξιότητα VΙΙ

Υ

3

 

9

3

2

2

3

4

6

 

MUS7132

Ζητήματα μουσικής κριτικής - Μουσικά σύνολα V

Υ

2

 

6

3

2

2

3

4

6

 

MUS7222

Λόγιοι Έλληνες συνθέτες

Υ

2

 

6

3

2

2

3

4

6

 

MUS7330

Μεθοδολογία της έρευνας

Υ

2

3

10

5

2

2

2

7

7

 

 

Επιλογή από την ομάδα Δ: Μουσική & κοινωνία

ΕΥ

3

 

9

3

2

2

2

5

5

 

MUS7432

Μουσικές ταυτότητες

MUS7532

Χορός και κοινωνία

MUS7632

Μουσικές του κόσμου

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

3

40

 

10

10

 

24

30

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΞΑΜΗΝΟ

 

MUS8001

Πτυχιακή Eργασία

Υ

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

MUS8101

Πρακτική Άσκηση (εξάμηνη)

Υ

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

 
ΕλληνικάEnglish