ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


Άρτα, 12 Δεκεμβρίου 2014

Αγαπητοί φοιτητές,

Μετά από πέντε εβδομάδες κινητοποιήσεων εκ μέρους του συλλόγου φοιτητών του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, επικοινωνούμε απευθείας και προσωπικά μαζί σας για να σας εκφράσουμε την αγωνία μας για τον ορατό πλέον κίνδυνο απώλειας του διδακτικού εξαμήνου.

Η συνεχιζόμενη κατάληψη των εγκαταστάσεων του Τμήματος και του κτηρίου Διοίκησης του Ιδρύματος έχει αναστείλει την εκπαιδευτική διαδικασία στο Τμήμα σας από τις 10/11/2014 και πλέον τα χρονικά περιθώρια για την επιτυχή διεξαγωγή και ολοκλήρωση του χειμερινού διδακτικού εξαμήνου είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Είμαστε βέβαιοι ότι πρώτοι εσείς, ιδιαίτερα δε όσοι το συγκεκριμένο εξάμηνο έχουν την τελευταία τους ευκαιρία για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να μη διαγραφούν, συμμερίζεστε την αγωνία μας και ανησυχείτε για το μέλλον σας.

Από την πλευρά μας, σας διαβεβαιώνουμε ότι σταθερή επιδίωξη του ακαδημαϊκού προσωπικού που υπηρετεί τόσο στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής όσο και στο Ίδρυμα γενικότερα, είναι η διασφάλιση σύγχρονων, ποιοτικών σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο που επιλέξατε και η αναγόρευσή σας σε πτυχιούχους ενός καταξιωμένου Τμήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Έτσι, και παρά τα προβλήματα που προέκυψαν με την έναρξη της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς, το ΤΕΙ Ηπείρου έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει το αναγκαίο έκτακτο διδακτικό προσωπικό υψηλών προσόντων (επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες, εκπαιδευτικοί μουσικής), το οποίο μαζί με τους μόνιμους συναδέλφους τους είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη ουσιαστική μόρφωσή σας.

Μελετώντας τις εναπομείνασες διαθέσιμες εβδομάδες και το πρόγραμμα σπουδών σας, είμαστε επίσης σε θέση να σας διαβεβαιώσουμε ότι αν επιστρέψετε στα μαθήματά σας την επόμενη εβδομάδα είναι δυνατόν να αποφευχθεί η δυσάρεστη, για όλους μας, απώλεια του εκπαιδευτικού εξαμήνου. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι πρόθεσή μας να σταματήσει ο διάλογος μεταξύ μας. Άλλωστε, στην ακαδημαϊκή κοινότητα δεν υπάρχουν άγονες επικοινωνιακές διαδρομές, ενώ πολλά από τα αιτήματά σας αποτελούν κοινή μας επιδίωξη.

Σας καλούμε λοιπόν, από την προσεχή Δευτέρα να επιστρέψετε στα μαθήματά σας, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

Ο Πρόεδρος                                     Ο Διευθυντής

του ΤΕΙ Ηπείρου (*)       της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών (*)

Ευριπίδης Γλαβάς                      Αναστάσιος Τσίνας

Καθηγητής                                     Καθηγητής


(*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Ιδρύματος.

Συνημμένο: Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο του ΤΛΠΜ, όπως ισχύει από τη Δευτέρα 15/12/2014.